‘Wij zijn nog niet klaar met het openbaar bestuur’

Regio - De provincie is wel degelijk belangrijk, ook voor de inwoners van de gemeente Coevorden, vindt Ton Serlie uit Dalen, die op de zesde plaats voor de VVD op de lijst staat voor de provinciale verkiezingen. Hij wordt op de voet gevolgd, op plaats zeven, door Karin Zwaan uit Zwinderen.

Op nummer twaalf staat nog een inwoner van de gemeente, Erwin Weggemans uit Sleen.

„Ik was de afgelopen vier jaar het enige statenlid uit deze gemeente. Het is mooi dat er nu meer kandidaten zijn”, aldus Serlie. Hij wil graag nog even door en zijn uiteindelijke doel is de Eerste Kamer, die wordt samengesteld aan de hand van de uitslagen van de provinciale verkiezingen.

Nog niet klaar

„Ik ben nog niet klaar met het openbaar bestuur”, laat Karin Zwaan weten. „Na vier jaar raadslid kwam ik helaas niet terug in de raad.” Inmiddels is zij wel burgercommissielid, maar zal die post verlaten als zij wordt gekozen voor de provincie. „Het landelijke beleid komt eerst op het bordje van de provincie, daar kun je veel bij sturen”, vindt zij.

Aandachtspunten

Er zijn wat haar betreft diverse onderwerpen, die onder een vergrootglas liggen. „De agrarische sector is natuurlijk belangrijk”, aldus Karin, die met haar man een boerenbedrijf heeft. „Glasvezel speelt een grote rol, maar ook de leefbaarheid in dorpen is belangrijk. Als voorzitter van het dorpshuis in Zwinderen zet ik me daarvoor graag voor.” Ook werkgelegenheid en wonen hebben haar aandacht.

Serlie wijst daarnaast op zaken als de verdubbeling van de N34, de inrichting van het buitengebied en het openbaar vervoer. „De aanpak van de stationsgebied in Coevorden bijvoorbeeld was onder de provincie niet mogelijk geweest.” Over het idee voor het spoor tussen Emmen en Groningen zegt Zwaan: „Dat kost veel geld terwijl er geen uitzicht is op stopplaatsen in de dorpen. Er is nu een goede busverbinding, dus we moeten zorgvuldigkijken naar de haalbaarheid.” Serlie wijst op de A28. „Dat is dan wel een rijksweg, maar als provincie hebben we wel de taak om iets te vinden van ontwikkelingen.” Toerisme ligt Karin ook na aan het hart. „We moeten door één deur, dus het is goed om samen te kijken naar werkgelegenheid en natuur. Mensen moeten niet tegenover elkaar, maar samen ergens voor staan.” Wat betreft onderwijs zegt zij: „Het onderwijs moet dichterbij het bedrijfsleven komen en daaraan wordt reeds hard gewerkt. Misschien moeten we ook eens kijken naar hoger onderwijs.”

Belangen Coevorden

Serlie vindt glasvezel van essentieel belang. „Gelukkig kan glasvezel aangelegd worden. Dat was een belangrijke VVD-wens. Maar we moeten wel die 40 procent abonnementen halen. Wat betreft wonen: het is fijn dat de omgevingsvisie (gericht op doelen voor de leefomgeving, -red.) een stuk liberaler is geworden.” Serlie was eerder acht jaar raadslid in de gemeente Coevorden en daarvoor zo’n twaalf jaar in Borne in Overijssel. „Het statenwerk is wel heel anders dan de gemeenteraad. In de provincie heb je aan de ene kant te maken met meer partijen en meer belangen maar aan de andere kant is er minder contact met de inwoners. Ik zie het als mijn taak om de belangen van de gemeente Coevorden naar voren te brengen in de provinciehoofdstad. Dat doe ik graag nog eens vier jaar.” Hij richtte zich veel op ruimtelijke ordening, maar ook financiën en economie hebben zijn interesse.

Overregulering niet goed

Serlie en Zwaan kozen voor de VVD, omdat zij het liberale standpunt huldigen. „Het is belangrijk, dat mensen zichzelf kunnen redden en wij willen daarvoor graag de kansen creëren. Iedereen kan dan vanuit zijn eigen verantwoordelijkheden vooruit komen. Overregulering van de overheid vinden wij niet goed. Veel zaken kunne inwoners zelf heel goed regelen.” De VVD is nu met zeven zetels de grootste partij in de provinciale staten. Uiteraard hoopt Serlie dat dat zo blijft.