Gertjan Zuur (CDA): ‘Provincie slaat brug tussen Den Haag en gemeenten’

Oosterhesselen/Coevorden - Vanuit zijn kennis en ervaring ziet Gertjan Zuur veel mogelijkheden om de provincie Drenthe zijn stem te laten horen. De fractievoorzitter van CDA Coevorden en inwoner van Oosterhesselen staat op plek vijf van de verkiezingen voor de provinciale staten op woensdag 20 maart.

Zuur vertelt: „Ik zit sinds 2010 in de gemeenteraad. Ik ben beslist niet uitgekeken op de gemeente, maar ik wilde graag dat er vanuit de gemeente Coevorden meer kandidaten voor de provincie zouden zijn. Ik belandde op een onverwacht hoge plek. Momenteel heeft het CDA zes zetels in de provincie.” Hij rekent erop dat het CDA door kan gaan in de coalitie.

Hij spreekt zoveel mogelijk zijn eigen netwerk aan voor een lobby. „Het uitgangspunt van het CDA is dat alle 28 kandidaten lijsttrekkers zijn, die elk hun eigen verkiezingsschare aantrekken en hun eigen netwerk aanspreken. Gebleken is dat veel mensen stemmen op een bekende”, stelt hij.

De belangstelling voor politiek zat er al vroeg in en werd aangewakkerd door de gemeentelijke herindeling in Drenthe in 1998. In het dagelijks leven is Gertjan Zuur werkzaam bij de Belastingdienst. „Ik werk er al 34 jaar in verschillende functies. Momenteel ben ik strategisch adviseur.”

Van essentieel belang

Hij vindt de bestuurslaag provincie nog steeds van essentieel belang. „De stap van landelijk naar gemeentelijk is wel heel groot. De provincie kan daarbij een brug slaan. Bovendien kan de provincie een rol spelen in samenwerking tussen gemeenten, die heel belangrijk is. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Dutch TechZone voor het bevorderen van technische banen en de RegioDeal in Zuidoost-Drenthe. Daarnaast heeft de provincie een aanjaagrol richting Den Haag. Ik wil graag vertellen waar de provincie voor staat, zodat dit nog beter zichtbaar kan worden.”

Ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen vindt hij de omgevingswet, duurzaamheid en glasvezel. „Wat betreft wonen, werken en welzijn is de RegioDeal belangrijk. Kijkend naar de woonvisie vind ik, dat die minder statisch moet zijn, je moet kijken naar de behoefte aan woningen.” Ook mobiliteit staat hoog op de agenda. „Ontsluiting, de N34 en de spoorwegverbinding met Duitsland zijn belangrijk. De treinverbinding Emmen-Groningen is het overwegen waard. Het is immers de vraag of de wegen het verkeer aankunnen.”

Een andere vraag is hoe je Drenthe aantrekkelijk houdt. „We hebben zowel industrie als natuur. De mix moet blijven en technologische ontwikkelingen moeten toegankelijk zijn. De landbouw verdient voldoende plek. Het gaat om een goed evenwicht.” Wat betreft zonneparken zegt Zuur, dat gemeenten misschien toe moeten naar eigen elektriciteitsnetten.

Basiswaarden

De basiswaarden van het CDA spreken Zuur aan. „Zorg voor elkaar past bij mij. Niet alles moet via de overheid en niet alles moet door de inwoners worden gedaan, zo vindt het CDA. Die mix hoort bij mij. Bovendien wil het CDA nog wel eens meebewegen met ontwikkelingen en dat vind ik belangrijk. Wij willen een brug slaan tussen iedereen.”

Betekenis verkiezingen

Tot slot roept Zuur de inwoners op om zich te focussen op de betekenis van de verkiezingen voor de provinciale staten. „De gekozen bestuurders bepalen de samenstelling van de Eerste Kamer, deze verkiezingen zijn dus niet een tweede verkiezing voor de Tweede Kamer.”