'Arcade werkt aan ontwikkeling van talenten'

Regio - Onderwijsstichting Arcade voor openbaar basisonderwijs in de gemeenten Coevorden en Hardenberg bestaat inmiddels tien jaar. Een moment voor een terugblik en om vooruit te kijken. Tien jaar geleden ontstond Arcade door een fusie van ‘t Coevonder en OPO Hardenberg.

 „Dat had met name te maken met de verzelfstandiging van scholen in Hardenberg”, aldus Gerjo Stegeman, verantwoordelijk voor PR en communicatie vanuit Arcade. Hij is in het dagelijks leven directeur van de BWB-school in Dalen, de Markeschool in Wachtum en de Stidalschool in Dalerveen.

Goede ontwikkelingen

„De eerste voorzitter van het college van het bestuur was Theo Huting, die ‘t Coevonder al aanvoerde. Gezinus Koers werd vanuit Hardenberg lid van dat college. Na een jaar of twee werd Huting opgevolgd door Aranka van Heijningen. De samenvoeging was niet eenvoudig, maar de organisatie kwam tot goede ontwikkelingen. Bij Arcade behoren 28 basisscholen en twee taalscholen. De taalscholen zijn voor kinderen van asielzoekers en anderstalige leerlingen met als doel de doorstroming naar het reguliere onderwijs soepeler te laten verlopen.”

Arcade presenteert in mei een nieuw beleidsplan. „Wij zijn’, aldus Stegeman, „erg toekomstgericht. Wij werken met een uniek administratief systeem. Het salarissysteem hebben we in eigen beheer. Dat levert besparing op, dat geld kunnen we inzetten voor het onderwijs.”

Talentontwikkeling

Daarnaast richt Arcade zich op talentontwikkeling. „We halen talenten uit de kinderen en/of ontwikkelen die. Je kunt je lessen erop aanpassen. Maar we willen niet dat de balans doorslaat. Daarom willen we ook samenwerking tussen kinderen bevorderen door samenwerkingsopdrachten. Die opdrachten hebben alleen kans van slagen als kinderen elkaar helpen.” Elk kind heeft zijn eigen manier van leren. „Het is een soort ontdekkingsreis. De een is praktisch en leert met een doe-opdracht veel meer dan met een theoretische opdracht. We bieden onderwijs op maat. Soms ben je meer een coach een leerkracht.” De leraren werken via de richtlijnen, maar kunnen wel hun eigen pad kiezen. „Dat is een sterk punt. Het is een trend om veel doelen te hebben, maar je moet kritisch kijken met welke ontwikkelingen je meegaat. Daarom houden we het aantal doelen beperkt.”

Scholen gaan extern meer samenwerking aan. „Bijvoorbeeld met Kinderwereld. In Dalen hebben we een buitenschools aanbod met sportverenigingen en muziekonderwijs via Volharding. Ook met andere verenigingen zijn er mogelijkheden. Zo krijgt een kind gelegenheid voor verdieping, maar dat moet het kind zelf willen.”

Effect werkdruk

Bij Arcade is de bezetting op peil. „Gelukkig hebben we een vaste groep invallers, van wie een aantal een vast contract heeft. Wel wordt het lastig in een griepperiode.” Stegeman stelt dat de gelden voor vermindering van werkdruk inmiddels effect hebben. Hij besluit: „Ik ben blij met Arcade. Er is ruimte om jezelf en de scholen te ontwikkelen.”