Oud-medewerkers CQ boeken eerste succesje in rechtszaak tegen Emmen en Coevorden

Emmen / Coevorden - De oud-medewerkers van muziekcentrum CQ hebben een eerste succesje geboekt in hun rechtszaak tegen de gemeenten Emmen en Coevorden.

Een groep van 39 oud-medewerkers van het voormalig muziekcentrum hebben beide gemeenten gedagvaard met de eis een totale schadevergoeding van circa 5,5 miljoen te betalen.

Volgens de groep oud-medewerkers is er sprake van fraude bij het faillissement van het kunstencentrum, toen als organisatie verbonden aan de gemeenten. Emmen en Coevorden zouden volgens hen doelbewust hebben aangestuurd op een voortijdig einde van het centrum. In 2013 bevond het kunstencentrum zich diep in de schulden. De gemeente stelde volgens de oud-medewerkers voor om de schuld om te zetten in een hypotheek op het CQ-gebouw in Emmen en daar een 25-jarige lening tegenover te plaatsen. Onderdeel van de deal was het aanvaarden van uitgeklede cao-voorwaarden, waarbij het personeel het moest stellen zonder doorbetaling van loon, uitkeringen en begeleidingstrajecten naar nieuw werk. Toen het faillissement zich niet veel later alsnog voltrok, stonden zij met lege handen op straat.

Vrijwaaren

De groep oud-medewerkers beroept zich op het standpunt dat het kunstencentrum, toen onderdeel van de gemeentelijke organisatie, domweg niet failliet kon gaan, omdat beide gemeenten zich hoofdelijk verantwoordelijk hebben gesteld voor tekorten in de exploitatie.

Volgens een woordvoerder van de groep oud-docenten hebben de gemeenten geprobeerd de bal bij de notaris te leggen. ‘Die zou moeten veroordeeld worden voor een schadevergoeding, aangezien hij betrokken was bij de notariële akte. De gemeenten probeerden de notaris bij onze zaak te betrekken. Met andere woorden; de gemeenten wilden dat de notaris hen vrijwaardt.’

Onzinnig

De woordvoerder bestempelt deze zet als ‘onzinnig, omdat dat niet de kern van de zaak is.
‘Het opmaken van de akte door de notaris was slechts het eindstation van de voorheen al uitgezette koers van de beide gemeenten om CQ Emmen om zeep' te helpen.’

Probleem was dat zolang de rechter over dit incident geen vonnis wees, de zaak waar het eigenlijk om draait, de afhandeling van de zaak van de oud-medewerkers, niet verder kan.

De rechter wees op 6 maart echter het verzoek van beide gemeenten af om de notaris in vrijwaring te mogen oproepen.