Uitstel Swaneburg Gasloos: er komt eerst onderzoek

Coevorden - BBC2014 en VVD houden vast aan een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek voor het project ‘De Swaneburg Gasloos’. ‘Het gaat immers om een half miljoen gemeenschapsgeld’, zo vinden beide fracties. De uitkomst is, dat het voorstel inderdaad pas later terugkeert op de agenda.

Het CDA bij monde van Eddy Heeling heeft alle waardering voor de plannen van De Swaneburg. ‘Maar het is alweer een voorstel waarbij wordt geput uit de algemene reserve. Wij maken ons ook zorgen over de onderhoudskosten.’

Vertrouwen

Wethouder Joop Brink deed nog een poging om de raadsleden over de streep te trekken en ging uit van bespreking. ‘Onderzoek heeft geleid tot hetgeen u vanavond bespreekt’, zo zei de wethouder. ‘Het bestuur van De Swaneburg heeft diverse verduurzamingsprojecten doorgevoerd. De bestuursleden hebben hebben hun kennis en ervaring ingezet voor een haalbaarheidsonderzoek, aangevuld met kennis van onderzoeksbureau Sweco. Dit bureau heeft al eerder onderzoeken gedaan tot volle tevredenheid. Zowel voor provincie als gemeente was voldoende vertrouwen gewekt voor het beschikbaar stellen van een krediet en lening. De Swaneburg let goed op de centen’, zo zei hij.

Hij liet daarnaast weten, dat er nog een detailonderzoek komt. ‘Dat zou kunnen worden gekwalificeerd als haalbaarheidsonderzoek. Daarna volgt nog een offerteproces.’ Margriet Fissering (VVD) vroeg zich af wie dat verdiepend onderzoek gaat doen.

Zijn woorden mochten niet baten. Ton Soppe van BBC2014 liet weten vast te houden aan een onderzoek door een onafhankelijk bureau, inclusief cijfers voor de exploitatie.

Als gevolg daarvan komt er een haalbaarheidsonderzoek met uiteraard de instemming van BBC2014, VVD en CDA.

Uitstel

Voorzitter Joop Slomp van de commissievergadering concludeerde derhalve, dat het onderwerp niet terugkomt op de agenda van de raadsvergadering en na de uitkomsten van het onderzoek terugkomt op de agenda. Ton Soppe gaat ervan uit, dat zo'n onderzoek zes tot acht weken duurt.