D66 Drenthe stelt vragen over biovergister Coevorden

Coevorden - D66 Drenthe heeft in Provinciale Staten vragen gesteld over biovergisters naar aanleiding van de uitzending van KRO’s Reporter van afgelopen vrijdagavond, waarin onder andere de biovergister in Coevorden aan bod komt. In deze uitzending worden grote zorgen uitgesproken over de veiligheid van biovergisters en de gevaren voor mens en milieu. Bewoners van de wijk Klinkenvlier komen hierin aan het woord.

'In deze uitzending', aldus D66, kwamen zeer verontrustende feiten en constateringen naar voren. Deze feiten werden ondersteund door Lukas Reijnders, biochemicus en hoogleraar milieukunde en door de politie, die in dezen spreekt van ernstige milieucriminaliteit.' De Drentse fractie geeft een overzicht van enkele feiten uit de uitzending: de samenstelling van het te vergisten afval is niet (meer) duidelijk, handelaren in producten voor biovergisters gebruiken voor de vergisting producten die niet op de lijst van te gebruiken producten staan zoals bijvoorbeeld afval van restaurants of een supermarktmix die ongepasteuriseerd in de vergister verdwijnt; volgens de politie is de handel in producten voor biovergisters lucratief; alles wat gist, geschikt of ongeschikt, wordt aangeleverd en gebruikt voor vergisting; in Nederland zijn er geen vakopleidingen biogasboeren; er worden in Nederland, in tegenstelling tot Duitsland, geen specifieke controles op biovergisters uitgevoerd. D66: 'Uit de reportage kwam duidelijk naar voren dat er grote gevaren kleven aan deze manier van werken zoals gevaren voor de gezondheid en bijvoorbeeld vervuiling van landbouwgronden door reststoffen van biovergisters. Ook wordt in de uitzending een relatie gelegd tussen bepaalde dierziekten en de eerdergenoemde vervuiling.' D66 vraagt of het college van GS de feiten en conclusies uit de reportage onderschrijft en welke mening het college heeft over de feiten en constateringen in de uitzending. Ook wordt de vraag gesteld wat het college gaat doen met de constateringen uit de reportage en of er in Drenthe meer vergisters bekend zijn waarbij de problematiek zou kunnen spelen. Tot slot wil D66 weten welke aanpassingen het college voorstelt in het kader van eventuele nieuwe vergunningaanvragen. De uitzending is te bekijken via http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1304896