Leerlingen De Zwarm ontwikkelen zich tot (woord)kunstenaars

Geesbrug - De leerlingen van obs De Zwarm in Geesbrug weten hun talenten te benutten en te ontwikkelen. ‘Zij zijn woordkunstenaars, rekengoochelaars, bezitten organisatorisch talent, goed ruimtelijk inzicht of zijn heel sportief of creatief', zegt directeur Ina de Groot.

Tevens biedt De Zwarm de kinderen ook de mogelijkheid om de talenten op het creatieve en technische vlak te ontdekken. ‘Wekelijks hebben onze leerlingen dans en drama van een vakleerkracht. Daar leren ze zich te uiten en komen zij samen tot een spel. Daarnaast leren ze elkaar te waarderen, leren ze communiceren met hun lichaam en gezichtsuitdrukking en bevordert dit het empathisch vermogen’.

Muzikale vorming

Ook heeft muzikale vorming een belangrijke plaats op het lesrooster. ‘Plezier in muziek, zingen, het herkennen van ritmes, het bespelen van verschillende instrumenten, beleving en actief verschillende soorten muziek beluisteren staan bij ons centraal’, vertelt leerkracht Anita Boef.

Kunst

‘Kinderen komen al op jonge leeftijd in aanraking met kunst, want vanaf groep 1 zit dit verweven in het lesrooster’, vervolgt De Groot. ‘Wie de school binnenkomt, zal het meteen opvallen: de kleurrijke kunstwerken in de gang. Kinderen hebben er met hart en ziel aan gewerkt tijdens het circuit op vrijdagmiddag’.

‘Tijdens dit circuit wordt door bovenbouwleerlingen gewerkt aan hun verschillende talenten. In elk circuit zit een tekenopdracht met steeds een andere techniek, twee handvaardigheidsopdrachten met het aanleren of experimenteren met verschillende technieken en een veelzijdige techniekopdracht; van proefjes doen tot banden plakken.’

Iedereen welkom

De leerkrachten maken de opdrachten zelf en houden daarbij de kerndoelen in de gaten. ‘Zij noteren de aangeboden technieken en proberen de kinderen met zo veel mogelijk verschillende technieken in aanraking te laten komen. Immers geldt: wat je nu nog niet zo goed kan, kun je leren! Iedereen z’n talent. Tijdens dit circuit krijgen de kinderen hulp van leerkrachten, maar ook van ouders.'