Kort geding Paintball Center Coevorden dient morgen

Coevorden - Het kort geding van Paintball Center Coevorden tegen de gemeente staat dinsdagmiddag op de rol van de rechtbank in Assen. De gemeente heeft het pand aan de Nieuwe Dijk nabij Nieuwe Krim gesloten, omdat de eigenaar geen omgevingsvergunning heeft.

'We hebben geen goede stukken om te kunnen beoordelen of er een omgevingsvergunning kan worden verleend', zegt gemeentelijk woordvoerder Alieke Wijnholds. 'Dat houdt ook verband met de veiligheid, omdat het pand naast een NAM-locatie staat. Als de eigenaar van het centrum wel de juiste stukken aanlevert, kunnen wij alsnog een toetsing doen.'

Sebastiaan Bodde begon vorig jaar maart om alle spullen uit het pand te verwijderen, waarna het centrum in oktober openging. 'We zullen horen wat de rechter oordeelt en of de gemeente al dan niet juist heeft gehandeld.' Hij vertelt, dat hij met zijn plannen naar de gemeente is gegaan en aan zijn meldingsplicht bij de politie heeft voldaan. 'Ik heb allerlei stukken aangeleverd bij de gemeente, die daarop dacht dat ik een drank- en horecavergunning wilde hebben. Dat is echter niet het geval.'

Nu het pand is gesloten, maakt Bodde zich zorgen over de toekomst. 'Ik heb heel veel kosten gemaakt. Op deze manier kunnen we het hoofd niet boven water houden, de huur loop immers ook door.' Afhankelijk van de uitslag van morgenmiddag beraadt Bodde zich over de volgende stappen.