Jaaroverzicht stad en dorpen (januari t/m maart)

JANUARI - Ruim de helft van de stemmers uit de wijk Ossehaar in Coevorden kiest voor het ontwerp ‘Pallisade’ van Paul de Kort uit Utrecht als kunstwerk voor de wijk. Een heuvel aan de oostkant van Ossehaar is aangewezen als locatie.

JANUARI -Directeur Jan Geerts van de Burgemeester Wessels Boerschool in Dalen en de Markeschool in Wachtum neemt afscheid. Met een flashmob wordt hij door leerlingen uitgezwaaid, onder het toeziend oog van de camera van het Jeugdjournaal. Ton Meijer volgt Geerts op na de voorjaarsvakantie (foto). -De kerk in Oosterhesselen wordt verbouwd. De kerkenraad heeft de actie ‘Regel een tegel’ opgezet, waarbij belangstellenden een tegel kunnen ‘kopen’ en zo de verbouwing financieel steunen. -Rolstoeltennisser Tom Egberink wordt gekozen tot sporttalent van de provincie Drenthe. -Wethouder Geert Braam treedt af tijdens de raadsvergadering van 20 januari. Hij legt zijn werk neer nadat de uitkomst van het beruchte ‘Wildkamp-dossier’ is bekendgemaakt. De gemeente heeft fouten gemaakt bij de grondexploitatie van bedrijventerrein Leeuwerikenveld II en Braam neemt daarvoor zijn verantwoordelijkheid. -Achter de Nederlandse Hervormde kerk in Sleen wordt een Joods herinneringsmonument onthuld. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de familie Heckscher, die tot oktober 1942 in het dorp heeft gewoond. -De werkgroep Politieke Markt Coevorden (PMC) is niet tevreden over de belangstelling van de burgers bij de nieuwe vergadervorm van de gemeenteraad. Dat staat in de tussentijdse evaluatie die is gehouden na de invoering in september 2009. Burgers blijven weg, maar komen wel als er ‘minder leuke zaken’ op de agenda staan. -Albert Ruinemans uit Dalen overlijdt na een ziekbed. Hij was ruim vijftig jaar actief bij voetbalvereniging Dalen, waarvan twintig jaar als voorzitter. Tevens was hij jarenlang medeorganisator van de sportverkiezingen in de gemeente Coevorden. FEBRUARI -De aardbeving in Haïti houdt ook leerlingen van Markeschool in Wachtum bezig. Zij voeren klusjes in hun dorp uit, zoals honden uitlaten en lege flessen ophalen, en kunnen na afloop een bedrag van 1025 euro op het gironummer 555 storten. -De brug over de Haven in Coevorden wordt door wethouder Jetty Remmelts omgedoopt tot ‘George Vancouverbrug’. Zo krijgt de stad een blijvende herinnering aan het jaar 2010, waarin Coevorden de banden met Vancouver heeft aangehaald. -Een delegatie van ongeveer zeventig personen uit Drenthe is in Canada een week lang te gast bij de Olympische Spelen in Vancouver. Tot de groep behoren burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden, Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar, ‘kasteelheer’ Jos Wijland en leden van Stichting Coevorden 2010. In de replica van het Coevorder kasteel in Vancouver wordt het ‘Drenthevent’ gehouden. Er is aandacht voor het Olympisch plan van de provincie, want Drenthe wil graag een rol spelen in de Olympische Spelen mits die in 2028 naar Nederland komen (foto). -Stichting Werkgroep Jongerendag Zweeloo krijgt uit handen van staatssecretaris Jack de Vries de CDA-vrijwilligersprijs uitgereikt. De WJD is op dat moment de financiële problemen, ontstaan na het debacle van het Sweelpop Festival in 2009, bijna te boven (foto). -De verkiezingspartijen houden een lijsttrekkersdebat in hotel Talens in Coevorden. Uit de discussies blijkt dat de spanning in aanloop naar de verkiezingen steeds meer toeneemt (foto). -PvdA-raadslid Bert Zoons wordt door bezoekers van de website coevorden.kiest.nu gekozen tot ‘Politicus van de gemeente Coevorden’. De winnaar krijgt op de verkiezingsavond in hotel Talens een karikatuur. -In de bibliotheek Schoonoord neemt wethouder Geert Roeles het eerste exemplaar van het Mariekeboek in ontvangst. De bundel bevat werk dat tijdens het ‘Mariekejaar’ (2009) is verzameld door Marja Irrgang en Ina Ottens. Met het boek komt het project ten einde. MAART -Bij de ingang van Dalen aan de Burgemeester Fonteinstraat plaatst Studio 100 een replica van Kabouter Plop. Enkele weken later verdwijnt het beeld, maar een dag voor de opening van Plopsa Indoor Coevorden duikt het weer op in de buurt van De Huttenheugte (foto). -Betaald parkeren staat in 2010 hoog op de agenda van de Coevorder middenstand. Burgemeesters en wethouders besluiten de datum van invoering uit te stellen, omdat ‘ook aan parkeren voor vergunninghouders moet worden gedacht en de kwaliteit van het winkelaanbod op peil moet zijn’. -De VVD is de grootste partij van Nederland, maar ook van de gemeente Coevorden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen behalen de liberalen ruim 24% van de stemmen. Net als de PvdA, die tweede wordt en drie zetels inlevert, komt de VVD met zes zetels in de nieuwe raad. Lokale partij PAC krijgt met name in de dorpen meer stemmen, maar blijft staan op vier zetels. Nieuwkomer D66 treedt met twee zetels toe tot de raad (foto). -Noord-Sleen krijgt een automatische externe defibrillator (AED). Met het ‘klapkastie’ kan in het geval van een hartinfarct snel reanimatie worden toegepast. -De tweede editie van het Groot Coevorder Dictee wordt afgelast wegens te weinig aanmeldingen. -Badmintonvereniging Bannink-Mach viert haar 45-jarig bestaan met een groot ‘Flowerpower’-feest in ‘t Teuthuus in Coevorden. -De financiële positie van stichting ARCADE, de overkoepelende organisatie van openbare basisscholen in de gemeenten Coevorden en Hardenberg, komt steeds meer onder druk te staan. Toch gaat de Coevorder gemeenteraad akkoord met de begroting van de stichting.