Jaaroverzicht stad en dorpen (oktober t/m december)

OKTOBER -De overdracht van grond aan Wildkamp op Leeuwerikenveld II in Coevorden is een feit. Wildkamp verhuist in januari van Lutten naar Coevorden, goed voor 100 tot 150 nieuwe arbeidsplaatsen. -Jan Pluis uit Noord-Sleen wordt Officier in de Orde van Oranje Nassau. Pluis heeft van het documenteren en bestuderen van de Nederlandse tegel zijn levenswerk gemaakt.

-Nankie Vrieling uit Coevorden en Eline Aasman uit Dalerpeel gaan een paar weken naar de Dominicaanse Republiek om er in twee dorpen onder meer waterleiding aan te leggen. Een benefietconcert voor dit doel levert 1.400 euro op. -Sportcomplex De Swaneburg komt mogelijk in handen van de gemeente Emmen, maar daar is de gemeenteraad niet zo blij mee. De jaarlijkse bijdrage voor beheer en onderhoud zou 300.000 euro zijn. -Mevrouw Annie Blaauwgeers uit Dalen wordt in het zonnetje gezet: zij is al 35 jaar lang collectant voor de Nierstichting. -Muziekvereniging Ons Genoegen uit Wachtum slaakt een noodkreet: ‘Ons Genoegen moet blijven bestaan’ en zoekt daarom nieuwe leden. -De gemeente presenteert de begroting met de titel ‘Behoedzaam doorwerken’. Hamvraag is of het aantal zwembaden en bibliotheken wel reëel is. Dat doet stof opwaaien. -Directeur Arnout Slingerland van CQ, Centrum voor de Kunsten in Zuidoost-Drenthe, maakt duidelijk dat met de drie gemeenten (Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn) goede afspraken moeten worden gemaakt over de financiën. CQ moet meer marktgericht gaan werken. -Onderwijzer Jan van Asselt van De Schutse in Aalden neemt na 41 jaar onderwijs afscheid. -De familie Beukeveld plantte een beuk op het Europark om aan te geven waar volgens de familie haar land, Eurostaete, is. -Dorpsbelang Schoonoord luidt de noodklok bij de raad om de huidige voorzieningen in het dorp te behouden. Een multifunctionele accommodatie gaat niet door, maar voorzieningen als de bibliotheek en het dorpshuis zijn noodzakelijk. NOVEMBER -De gevels van Van Herpe en Avroli zijn nagebouwd in Hof van Coevorden. Het resultaat mag er zijn. -Arnoud Halmingh uit Emmen, geboren en getogen in Dalen, vocht tegen kanker. Hij presenteerde zijn doel en wierf sponsorgelden voor het KWF voor zijn comeback tijdens de marathon in New York in november (foto). -Op de 49e Ganzenmarkt in Coevorden worden Philine Schultz en Natalie Massa als respectievelijk de Miss en Mini-Miss Ganzenhoedster gekozen. Zij volgen Lisanne de Roo en Meike Ekkelenkamp op (foto). -De ozb in de gemeente Coevorden wordt naast de trendmatige verhoging van 1,5 procent verhoogd met 2 procent. -Het bestuur van de molenstichting in Wachtum draagt de molen over aan de gemeente Coevorden. Daarmee is het bewaren van dit cultureel erfgoed gewaarborgd (foto). -Henk Hegen uit Wezup legt het dak van zijn werktuigenloods vol zonnepanelen. Op termijn wil hij de hele Brugstraat in het dorp van groene energie voorzien. Dit moet Rob Dekens uit Oosterhesselen van de Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen, als muziek in de oren klinken. Hij zet zich hiervoor erg in. -Het waterschap weet de stijging van de waterschapslasten mooi te verpakken: ‘Er is een lagere stijging van de lasten’. -De politie waarschuwt ervoor, dat er hoge boetes staan op het bezit van vuurwerkpistolen en illegaal vuurwerk. Bovendien heeft de eigenaar meteen een strafblad. -De reserve wijkverbetering wordt opgeheven en gaat nu naar de restauratie van de kanonnen, speelvoorzieningen, de bioscoop in Hof van Coevorden en nog een gering bedrag voor het openingsfeestje van Hof van Coevorden -Tjitze Tjepkema is sinds dit najaar verbonden aan vijf parochies in Zuidoost-Drenthe. Tjepkema is voormalig hervormd predikant. -Het pand van café ‘t Geveltje wordt door Vereniging Vestingstad Coevorden uitgeroepen tot Monument van het Jaar. Eigenaar Bart Hensen en Helga van der Heide knapten het pand fraai op. -Roeister Ilse Paulis uit Dalen overtroeft als junior de senioren bij de roeiers tijdens de ‘Hel van het Noorden’ Zij wint de wedstrijd op het Eemskanaal in Groningen. DECEMBER -De winter doet al vroeg zijn intrede vorst, sneeuw en dooi en weer vorst en sneeuw. -Lions Coevorden, de BWB-school, Stichting Dalen Promotie en IJsvereniging Dalen zorgen voor een middag en avond in Dickenssfeer onder het motto ‘Pieken in Dalen’, compleet met ijsbaan en een avond vol muziek. De opbrengst van 5.000 euro gaat naar Scouting Coevorden, Mixed Hockeyclub Coevorden, Handbalvereniging Apollo Dalen, Voetbalvereniging Dalen en Wensstichting Zalavolbate. -De heren Ap Gerbers en Hennie Fluks presenteren hun herdenkingsboek over de Tweede Wereldoorlog in Schoonoord. -Karlo Meppelink wordt de nieuwe trainer van Germanicus in het volgende seizoen. -De Bakker Groep gaat de hoofdvestiging op bedrijventerrein Leeuwerikenveld II fors uitbreiden om ruimte te scheppen voor opslag van materialen en logistieke diensten. -Een beetje licht in de duisternis: op de begraafplaats in Dalen vindt een bijeenkomst plaats in het kader van Wereldlichtjesdag om overleden kinderen te herdenken. -Ondanks de gure wind is de Poort van Drenthe-cross in Coevorden een succes. Zo’n 170 lopers doen mee aan de cross van Vechtdal Loopsportpromotie. -Hof van Coevorden wordt opgeleverd door de aannemer. Nu kan het inrichten beginnen. -Voor de aanpak van de wijk Binnenvree krijgt de gemeente een subsidie van 367.500 euro van de provincie. -De blinde Jitse van der Vinne uit Coevorden wordt op laffe wijze bestolen van zijn laptop. De verdachten worden al snel aangehouden.