Asielzoekers dreigen te worden uitgezet

Aalden - In Aalden dreigt een drama. Een asielzoekersgezin dreigt te worden uitgezet ondanks een eerdere actie van basisschool De Anwende en het dorp. De resultaten van die actie alsmede een kinderrapportage van Defense for Children zijn totaal niet meegenomen in de besluitvorming door de minister. 'Dit is voor de school en het dorp onbegrijpelijk en onacceptabel en zij komen wederom in actie, want het gezin moet blijven,' aldus schooldirecteur Dick de Jeu.

In een brandbrief staat de tekst: 'Het gezin Qadiri woont al vanaf begin 2001 op het AZC van Aalden. Vader en moeder hebben er al die jaren van alles aan gedaan om een definitieve verblijfsvergunning te krijgen. Steeds echter liepen zij tegen problemen aan. Beide kinderen kregen op de asielzoekersschool een prima basis mee. Uiteindelijk zijn beide kinderen overgegaan naar het reguliere basisonderwijs en wel obs De Anwende. Zij doen het daar uitstekend. Amina in groep 5 en Dawud in groep 7. Zij beheersen onze taal en participeren ook binnen het verenigingsleven van het dorp. De ouders spreken ook onze taal en zijn erg betrokken bij de school. Vader is moslim uit Afghanistan en moeder is christen en afkomstig uit Tadzjikistan. Waar moeten zij naar toe? Niemand kan dat zeggen. Begin oktober hebben de school en het dorp actie ondernomen. Alle schoolkinderen hebben hieraan hun bijdrage geleverd en er zijn meer dan zevenhonderd handtekeningen verzameld in het dorp. Dit alles is gebundeld in een grote ordner. Via de advocaat van de familie is het naar Den Haag verzonden. Nu blijkt dat deze map met steunbetuigingen totaal niet is ingezien door de verantwoordelijke bewindslieden. Ook een kinderrapportage van Defense for Children is volledig buiten schot gebleven. Dit is voor allen binnen het dorp onbegrijpelijk en iedereen voelt zich miskend door Den Haag. Nu gaat de tijd dringen. Als laatste redmiddel gaat de school met het dorp een actie houden op donderdag 13 januari om 10.00 uur. Hiermee willen de school en het dorp bereiken dat het gezin alsnog een verblijfsvergunning krijgt. Dawud en Amina en hun ouders moeten hier blijven. Zij wonen al zo lang in ons land en hebben alles in het werk gesteld; dit gezin kan niet meer terug. Na tien jaar nog terug? Nee, dat kan toch niet ! Zij horen hier thuis. Degenen die de actie op donderdag 13 januari willen steunen zijn van harte welkom,' besluit de brandbrief.