Plaatselijk Belang: ‘Teleurgesteld’

Oosterhesselen - Het gesprek van wethouder Truus Pot en de projectgroep van gezamenlijke organisaties uit Oosterhesselen was kort maar krachtig: de plannen van de organisaties voor een multifunctionele accommodatie in het hart van het dorp werden van tafel geveegd. ‘Het plan is afgeserveerd en we stonden binnen drie kwartier buiten’, zegt voorzitter Jan Kat van Plaatselijk Belang.

'We hadden graag de tijd en ruimte gekregen om ons plan te onderzoeken, maar er kwam naar voren dat we ‘ja’ moeten zeggen tegen de gemeentewerf aan de Klenkerweg.’ Wethouder Truus Pot reageerde dinsdagmiddag: ‘De organisaties in Oosterhesselen hebben schriftelijk een plan ingediend. Dat plan is al eerder in de baan geweest en is eenvoudigweg onhaalbaar.’ Plaatselijk Belang had willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de bouw van een zaal achter café Deen aan de Burgemeester De Kockstraat/hoek Geserweg. Caféhouder Jan Nibourg zou de bouw financieren en zou dan wel een huurgarantie moeten hebben. Kat stelt nu niet te weten wat Plaatselijk Belang gaat doen. ‘Aan de ene kant hebben raadsfracties waardering getoond voor onze plannen en nu zegt de wethouder dat niet kan doorgaan.’ Plaatselijk Belang meldde verder dat drie ondernemers uit het dorp zich hebben gemeld om het gebouw van Gemeentewerken te kopen. De opbrengst daarvan kan worden besteed aan de nieuwbouw. ‘De wethouder stelt dat de gemeente niet in particulier bezit wil investeren. Plaatselijk Belang wil graag onderzoeken of er vergelijkbare projecten zijn met een constructie waarin het wel haalbaar is. Het mag duidelijk zijn’, aldus Kat, ‘dat we –omdat we de plannen verder wilden onderzoeken- echt erg teleurgesteld zijn over haar reactie.’ Wethouder Truus Pot bevestigt dat de gemeente inderdaad geen particulier bezit gaat steunen. ‘Bovendien lossen de plannen de financiële en planologische problemen niet op. En dan moet je de onhaalbaarheid van iets vaststellen.’