Plaatselijk Belang maakt knieval

Oosterhesselen - Het idee van Plaatselijk Belang Oosterhesselen voor een multifunctionele accommodatie achter café Deen is van de baan. Dat is besloten nadat muziekvereniging Excelsior, toneelvereniging Jan Naarding en historische vereniging Klenckerheugte hun voorkeur hebben uitgesproken voor het gebouw aan de Klenkerweg, de voormalige gemeentewerf. Tevens vindt Plaatselijk Belang dat haar plan is gehinderd door het gemeentebestuur.

Voorzitter Jan Kat: ‘Onder druk van de gemeente hebben de verenigingen de voorkeur gegeven aan de gemeentewerf. Dat is hun goed recht, want in ons dorp staat een brede draagkracht voorop. We krijgen er nu een voorziening bij in belang van de dorpsbewoners, maar jammer vinden wij het wel: het gemeentebestuur wil in Oosterhesselen investeren, dus doe dat op een manier zodat er zoveel mogelijk inwoners en betrokkenen beter van worden.’ Verbazing Plaatselijk Belang had een constructie bedacht voor haar ‘Plan A’, dat achter het café van Jan Nibourg had moeten verrijzen. ‘Een ondernemer bouwt een zaal, waarin van alles kan plaatsvinden, van bruiloft tot uitvaart. De verenigingen in het dorp vormen bijvoorbeeld een stichting die wordt ondersteund door gemeentelijke subsidies, zodat zij onderdak in het gebouw kunnen hebben. Het doel is daarmee om de activiteiten in de kern van het dorp te houden. Wij blijven pleiten voor goede voorzieningen en die behelzen niet slechts het verenigingsleven.’ Kat zegt zich nog steeds te verbazen over de rol van wethouders Geert Roeles en Truus Pot. ‘Zij luisteren wel naar ons, maar doen daar niets mee. Raadsleden staan er anders tegenover, want zij hebben ons eind januari laten weten enthousiast te zijn over de ideeën. Wij hebben de tijd gekregen om nader onderzoek te doen naar ‘Plan A’. Zeer binnenkort gaan wij met de raadsfracties om tafel om de stand van zaken te bespreken, ons daarin te laten adviseren en hoe zij daarin staan. Sinds enkele jaren gebruikt historische vereniging Klenckerheugte het pand met tevredenheid als tentoonstellingsruimte en depot, nadat haar vorige locatie (het oude Rode Kruis-gebouw in Gees) moest wijken voor woningbouw. Fred Ekkel van muziekvereniging Excelsior ziet de voordelen van de locatie aan de Klenkerweg in. ‘We hebben nogal wat bezittingen, zoals podiumdelen, stoelen en een aanhanger’, zegt Ekkel. ‘Nu zijn die verspreid over het hele dorp, maar dit gebouw geeft mogelijkheden om al die spullen op een plek op te slaan’, zegt hij. Datzelfde vindt ook Erik Lanting van toneelvereniging Jan Naarding: ‘Naast het opslaan van decorstukken en technische hulpmiddelen zijn wij van plan om in het pand ook toneeluitvoeringen te geven.’ Wel zullen Excelsior, Klenckerheugte en Jan Naarding de jaarlijkse exploitatie van ongeveer 50.000 euro nog rond moeten krijgen. ‘We zijn in overleg met gemeente en met potentiële liefhebbers, zoals andere verenigingen en instellingen om het gebouw met nog meer partijen te gaan delen’, aldus Ekkel. Hij was vijftien jaar lang voorzitter van de muziekverenging en maakte zich onder meer sterk voor een multifunctionele accommodatie in het dorp. Volgens hem zit Excelsior niet te wachten op een nieuw gebouw. ‘Wij vinden niet dat de gemeente direct of indirect geld moet steken in particulier eigendom. De voormalige gemeentewerf is voor de drie verenigingen en andere toekomstige huurders de beste oplossing.’ Met het oog op de toekomst in de voormalige gemeentewerf zegt Kat de vinger aan de pols te willen houden. ‘We houden contact met de verenigingen over de ontwikkeling van een verenigingsaccommodatie aan de Klenkerweg, maar tegelijkertijd vrezen wij dat de gemeente ons niet zal informeren over andere ontwikkelingen in het dorp.’ Dat vermoeden spreekt wethouder Geert Roeles ten stelligste tegen: ‘Als we praten over de invulling van de gemeentewerf, dan is Plaatselijk Belang -in tegenstelling tot de gebruikers van het gebouw- geen overlegpartij, evenals bij het initiatief van een projectontwikkelaar voor het creëren van een dorpshart. Maar zij blijft natuurlijk wél gesprekspartner voor andere belangrijke ontwikkelingen in het dorp’, benadrukt Roeles.