Elf koninklijke onderscheidingen in de gemeente Coevorden

Coevorden – De jaarlijkse lintjesregen heeft vrijdagochtend elf nieuwe leden in de Orde van Oranje Nassau uit de gemeente Coevorden opgeleverd. De koninklijke onderscheidingen werden in de hervormde kerk uitgereikt door burgemeester Bert Bouwmeester.

De 70-jarige Jan Ambergen uit Coevorden zet zich al tientallen jaren in op verschillende maatschappelijke terreinen. Hij neemt zelf initiatieven en coördineert diverse projecten voor de katholieke kerk. Naast zijn vrijwilligerswerk voor de kerk en ouderen houdt hij ook tijd over voor voetbalvereniging Raptim, waaraan hij met veel plezier vele uren besteedt. Toen hij nog werkte, zat hij jarenlang in de ondernemersvereniging. Zijn inzet en positieve opstelling worden bijzonder gewaardeerd. Hij is een persoon waarop altijd een beroep kan worden gedaan en verleent graag zijn medewerking als vrijwilliger of bestuurslid. Henk Eenschooten (68) is al bijna dertig jaar actief als vrijwilliger op sociaal en maatschappelijk gebied. De inwoner van Coevorden is bestuurslid van het Rudie Zwols Fonds, vrijwilliger bij vakantiereizen van stichting Vakantievreugd (een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking) en penningmeester van het Stedelijk Museum Coevorden. Daarnaast doet hij veel klussen bij mensen die het moeilijk hebben en hulp kunnen gebruiken. Door zijn betrokkenheid en inzet bij instanties en verenigingen wordt hij zeer gewaardeerd. Hij neemt zijn taken serieus en is zeer betrokken bij de samenleving in Coevorden. Henk Eenschooten is een bescheiden man die veel voor Coevorden betekent. Bert Gerrits uit Coevorden zet zich al zeer lang geheel belangeloos en vol enthousiasme in voor de samenleving in Coevorden. Als voorzitter van de Havenvereniging Coevorden heeft de 66-jarige Gerrits veel initiatieven genomen, zoals de jaarlijkse historische havendagen, die zijn uitgegroeid tot een evenement dat bezoekers uit heel Nederland trekt. Nog steeds is hij zeer actief op cultureel, historisch en toeristisch gebied en zet hij zich in voor Coevorden. Harry Beukeveld heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger bij de brandweer. De 41-jarige Coevordenaar begon op 1 september 1987 als aspirant-brandwacht en nam vorig jaar op 5 september afscheid als onderbrandmeester. De 59-jarige Benny Kemfers uit Coevorden heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger bij de brandweer. Op 1 mei 1988 begon hij als aspirant-brandwacht en hij nam vorig jaar op 1 januari afscheid als hoofdbrandwacht. Jans Koert uit Dalen is een 65-jarige vrijwilliger in hart en nieren. Al veertig jaar is hij actief als vrijwilliger in de gemeenschap en in de sport (bij vv Dalen, vv Vios, vv Germanicus, de KNVB en de Hesseler Fietsers) en staat bekend als iemand die zeer betrokken is bij de maatschappij en op wie altijd een beroep kan worden gedaan. Hij neemt initiatieven en organiseert vele evenementen. Ook op sociaal gebied regelt hij veel voor zijn medemens en is hij een graag gezien persoon. In Dalen houdt hij zich intensief bezig met de wielersport voor onder meer de NK Wielrennen. Geert Kwant (68) uit Aalden is al dertig jaar actief op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied in Drenthe en in Aalden en Zweeloo in het bijzonder. Hij is voorzitter van de Loozangers, voorzitter van de bridgeclub Lodgi, regioconsul voor de KNVB en consul toeristische en recreatieve infrastructuur voor de ANWB. Mede dankzij zijn inzet is de Jantina Hellingmolen -het beeldbepalende monument aan de rand van Aalden- voor de volgende generatie bewaard gebleven. Al meer dan dertig jaar houdt hij zich met de molen bezig. Geert Kwant weet mensen in beweging te krijgen en enthousiast te maken. Veel initiatieven in Aalden en Zweeloo hebben door zijn inzet een stimulans gekregen en hebben nu een blijvend karakter. Jan Mensinga (66) uit Aalden staat in Aalden en Zweeloo al meer dan dertig jaar bekend als een zeer actief en betrokken persoon. Hij brengt mensen in beweging en maakt ze enthousiast. Bij vrijwel alle verenigingen en festiviteiten in de beide dorpen is hij op één of andere manier betrokken. Mensinga kiest graag voor een coöperatieve aanpak en drukt daarmee een belangrijke stempel op de gemeenschap. Zijn maatschappelijke betrokkenheid kwam ook tot uitdrukking binnen de Raad van verzekerde leden van Achmea Groene Land, waarin hij een aantal jaren zitting had. Net als zijn plaatsgenoot is hij druk voor de Jantina Hellingmolen. Albert Meijer uit Oosterhesselen maakt zich al bijna veertig jaar verdienstelijk als vrijwilligers in het verenigingsleven van zijn dorp. De 63-jarige Hesseler was en is actief bij het biljarten, de voetbal, de Zuidenveldcommissie en de toerfietsclub. Hij is een gewaardeerd persoon en zijn financiële kennis en inzet binnen verenigingen worden geroemd. Piet Moons uit Oosterhesselen is sinds 1980 zeer actief binnen het CDA, zowel als bestuurslid van de afdeling Coevorden als tussen 1998 en 2006 lid van het algemeen bestuur van de partij in de provincie Drenthe. In 2000 werd hij ook lid van het ouderenplatform van CDA Drenthe. De 66-jarige Moons is zeer begaan met de zwakkeren en minderbedeelden in de samenleving. Dat blijkt uit zijn activiteiten voor de Rooms-Katholieke gemeenschap (Vrede ontwikkeling missiegroep, Solidair Groningen/Drenthe, Pastoraatgroep), stichting Hulp aan Polen en de seniorenraad. Daarnaast is hij zes jaar bestuurslid geweest van de Klenckeruiters en is hij nu nog steeds als vrijwilliger actief voor deze paardensportvereniging. Henny Zwiers-Wever uit ’t Haantje zet zich sinds 1977 in als vrijwilligster op sociaal en maatschappelijk vlak. Er kan altijd een beroep op haar gedaan worden en ze zorgt, regelt en neem initiatieven. In het verleden is ze jarenlang raadslid geweest en was ze vrijwilligster voor verschillende verenigingen. Op dit moment is de 67-jarige Zwiers voorzitter van het dorpshuis in ’t Haantje, organiseert zij reizen voor ouderen en leest zij voor in het openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Zwiers heeft oog voor haar medemens en wordt door velen gewaardeerd. Gramsbergen: Arend Kerssies uit Gramsbergen heeft van 1964 tot 2003 samen met zijn broer een grondverzetbedrijf gehad. Daarnaast heeft de 67-jarige vrijwilliger zich op allerlei manieren ingezet voor de samenleving. Van 1973 tot 1981 was hij bestuurslid van de Hervormde Lagere School in De Krim. Van 1976 tot 1995 was hij bestuurslid en penningmeester van de Mavo Het Ravelijn in Coevorden en maakte hij deel uit van de commissie die de fusie met het Vechtdal College begeleidde. Van 1978 tot 1995 was hij bestuurslid van de Oranjevereniging. Gedurende twee periodes was hij voorzitter. Ook politiek was Kerssies actief. Van 1995 tot 2001 zat hij in het bestuur van de CDA-afdeling Gramsbergen-De Krim. Kerssies heeft zich ook veel ingezet voor de kerk. Van 1990 tot 1994 was hij ouderling in de Nederlands hervormde kerk. Van 1997 tot 2010 maakte hij deel uit van het college van kerkrentmeesters. Vanaf 2001 was hij hier voorzitter van en was hij lid van het moderamen. Tijdens de renovatie van het interieur van de kerk en het vervangen van de daken van de kerk en het gebouw had hij een voortrekkersrol. Hij zat in de PKN fusiecommissie. Inmiddels is Kerssies geen voorzitter meer, maar hij is nog altijd actief in de kerk en helpt waar dat maar nodig is. Nieuw-Schoonebeek: De heer J. Katuin uit Nieuw-Schoonebeek is sinds 1994 bestuurslid van de Stichting Jeugdsoos Rumah Pemuda in zijn woonplaats. Deze stichting bestaat sinds 1969, is toonaangevend voor de omgeving en organiseert iedere maand een activiteit in de vorm van een themafeest, een bandavond of een buitenfestival. Decorandus is minimaal één keer per week betrokken bij de organisatie van bijeenkomsten van de jeugdsoos. Betrokkene weet op een uitermate vakkundige wijze de jeugdige bestuursleden te sturen en te coachen. Ook is de 44-jarige Katuin vanaf 1994 vrijwilliger bij diverse verenigingen en organisaties te Nieuw-Schoonebeek. Vanaf 1998 is de heer Katuin voorzitter van de Stichting Rumah Live in Nieuw-Schoonebeek. Mede door de inzet van hem wordt de saamhorigheid binnen het dorp vergroot en verstevigd.