Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Schaatsen in Coevorden: van de stadsgracht tot de Klinkenvlier (I)

Op 1 december 1892 werd in Coevorden IJsclub Hou Streek opgericht. Alhoewel, het reglement werd op 1 november 1892 opgesteld en er is een krantenartikel van de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 5 februari 1895 bewaard gebleven.

“Coevorden, 3 Febr. De ten vorigen jare alhier opgerichte ijsclub; “Hou Streek” hield Donderdag eene hardrijderij op schaatsen voor mannen en vrouwen en voor jongens (de laatsten uit de gemeente). Van de jongens behaalden Fr. Meppelink, A. Mullens en J. Meppelink de prijzen. Bij de prijsuitdeeling was de zaal van café Abels schier te klein; er heerschte tot laat in den nacht een prettige stemming”. Laten we er maar vanuit gaan dat er een foutje in het krantenartikel staat. Hoe dan ook, IJsclub Hou Streek gaat zelf uit van 1 december 1892 en is ongetwijfeld een van de oudste, al dan niet de oudste vereniging in de provincie Drenthe.

'Bevordering ijsverkeer'

Het eerste bestuur bestond uit enkele vooraanstaande Coevordenaren. President was W. Brinkman, directeur van het postkantoor W. Nuver werd secretaris, als penningmeester trad gemeenteontvanger J. Troost op, vice-president was geneesheer J.J. Lokker en vice-secretaris uitgever B.J. van Herpe. De Coevorder Courant van vice-secretaris en later secretaris B.J. van Herpe berichtte uiteraard altijd uitvoerig over de wedstrijden en vergaderingen van de ijsclub. Artikel 1 van het reglement was: “De ijsclub “Hou streek” te Koevorden stelt zich ten doel de bevordering van het ijsverkeer”.

IJs en weder dienende

De ijsbaan is nu alweer enkele tientallen jaren op sportpark de Klinkenvlier, maar de eerste wedstrijden werden op de stadstadsgracht georganiseerd en later op sportpark de Pampert waar het ter hoogte, van waar nu de Jeu de Boules banen zijn een ijsbaan was. Er werd, voor in die jaren, voor behoorlijke geldprijzen gereden. Op dinsdag 31 januari 1899 werd een hardrijderij voor mannen georganiseerd met prijzen van 40, 15 en 5 gulden. Opgave was bij Café Bekkering aan de Markt. De standaard zin bij deze advertenties ontbrak ook deze keer niet, namelijk “IJs en weder dienende, ter beoordeeling van het bestuur”.

Vlessingsterrein

Zoals al opgemerkt maakte de ijsclub in het begin gebruik van de stadsgracht. In 1926 diende Hou Streek een verzoek in bij de gemeente om het Vlessingsterrein te huren voor de aanleg van een permanente ijsbaan. Het Vlessingsterrein was gelegen aan de weg Coevorden-Schoonebeek en het Alte Picardie kanaal, zeg maar een gedeelte van het huidige sportpark De Pampert. De gemeente willigde het verzoek van Hou Streek in en de overeengekomen huurprijs bedroeg 300 gulden per jaar. Op het terrein was in de begin jaren twintig een aardappeldrogerij gevestigd welke door brand verloren gegaan was.

De gemeente had het terrein in 1923 van het Rijk in erfpacht gekregen. De gemeente vond de huur niet onbillijk, omdat de prijs gebaseerd was op een gemiddelde opbrengst van een perceel land over de laatste drie jaar en de huur was inclusief een gebouw. De huur overeenkomst werd voor de duur van 10 jaar afgesloten. De toenmalige voorzitter, architect Wybo Wieringa, maakte de tekening voor de aanleg van de ijsbaan. Om de aanleg te bekostigen werd een renteloze lening uitgeschreven van 2000 gulden. De deelnemers konden een lening van 100 gulden storten en waren daardoor vrijgesteld van de jaarlijkse contributie.

In ‘Kiek Nou ‘s’ duikt Herman Woltersom in het heden én verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl