Besluit over De Swaneburg gasloos is uitgesteld

Coevorden - Het besluit over financiën voor het project De Swaneburg gasloos in 2020 wordt uitgesteld. Een voorstel van BBC2014 daartoe van vanavond werd ondersteund door de VVD, een nipte meerderheid van de gemeenteraad.

Het college stelt de raad voor om een investeringskrediet van in totaal 500.000 euro beschikbaar te stellen voor realisering van het project. Het voordeel in de exploitatie van De Swaneburg komt ten goede aan de gemeente. Dat is begroot op 21.600 euro per jaar.

Geen compleet beeld

Fractievoorzitter Ferry Booij noemde de werkzaamheden van het bestuur van De Swaneburg een mooi voorbeeld van het vormgeven van verduurzaming. 'Echter, er is nog geen compleet beeld. Een onafhankelijk onderzoek naar de haalbaarheid ontbreekt. De indruk is gewekt, dat een haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Maar de stukken blijken goedbeschouwd een kostenraming te zijn. Om een goede afweging te kunnen maken, moet cruciale informatie aan het raadsvoorstel worden toegevoegd. Het is absoluut een ambitieus en beloftevol project, maar de investering is niet zonder risico. Wij kunnen nu geen goed gefundeerd oordeel vellen en willen daarom wachten op een haalbaarheidsonderzoek.'

Daarbij kreeg hij steun van de VVD. Fractievoorzitter Margriet Fissering: 'Het is nu niet het juiste moment om dit punt te behandelen. Het bestuur van De Swaneburg verdient alle lof, maar wij willen pas een besluit nemen als alle gegevens beschikbaar zijn. Bovendien willen wij meer weten over de buitenbaden in de gemeente en hun verduurzamingsopdrachten, die alle vier zwembaden hebben meegekregen. We hebben geprobeerd alle informatie te verzamelen, maar de tijd tussen de commissie en de raad is te kort voor goed, gefundeerd besluit.'

Niet mee eens

De andere fracties konden zich hierin niet vinden. Het was voor Joop Slomp van de PvdA geen reden om het voorstel niet in behandeling te nemen. 'Juist nu kunnen alle fracties hun aandachtspunten op tafel leggen voor nader onderzoek. Daarmee kon Irene Driehuis van het PAC instemmen, evenals Lars Hoedemaker (D66). Ook Gertjan Zuur van het CDA sloot zich daarbij aan. 'We moeten het wel bespreken om aan te geven wat er nog ontbreekt. Bovendien kost een haalbaarheidsonderzoek ook geld.' Ook Henk Bouwers (PPC) sloot zich hierbij aan en stelde dat nu geen definitief besluit hoefde te worden genomen.

Burgemeester Bert Bouwmeester hield de raadsleden in zijn reactie voor, dat hij de weg van uitstel niet zou aanbevelen. 'Bespreking van dit voorstel betekent wel een besluit. Dat besluit zou ook kunnen zijn, dat er uitstel komt.

Na een langdurige schorsing bleek, dat BBC2014 en de VVD bij hun voorstel bleven.