Steenwijksmoer gaat petitie zonneparken uitreiken

Steenwijksmoer - Wethouder Jeroen Huizing krijgt woensdag 30 januari de petitie tegen zonneparken, die door Plaatselijk Belang Steenwijksmoer werd gestart. Dat bleek maandagavond tijdens de dorpenronde, gecombineerd met de jaarvergadering, in dorpshuis De Schalm.

Steenwijksmoer wil graag een steentje bijdragen en heeft dan ook niet geprotesteerd tegen 29 hectare aan zonneparken. Maar toen de gemeente aankondigde, dat er plannen zijn voor nog eens 29 hectare werd het de dorpsinwoners te gortig. De totale oppervlakte komt daarmee op 58 hectare, gelijk aan 116 voetbalvelden, waarmee Steenwijksmoer het grootste zonnepark van Nederland zou krijgen. Daarom is de werkgroep zonneparken in december gestart met een petitie tegen deze 29 hectare. Inmiddels hebben meer dan vierhonderd personen de petitie online ondertekend. Deze week wordt een nieuwsbrief in het dorp verspreid met daarin de papieren versie. Die kan worden ondertekend en ingeleverd bij de werkgroep zonneparken.

Daarenboven krijgt de gemeente zienswijzen tegen de omgevingsvergunning vanuit het dorp, waarvoor de tekst is samengesteld door inwoners uit het dorp. Verder werd gewezen op de berichtgeving over het gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet in Drenthe.

Dorpsbudget

Ook het dorpsbudget van dit jaar kwam aan de orde. Dit bedrag moet volledig ten goede komen aan de leefbaarheid van Steenwijksmoer. Alle inwoners en verenigingen kunnen ideeën aandragen bij Plaatselijk Belang. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden: het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Steenwijksmoer bereikt worden met het idee. Het plan moet onderbouwd worden: wat gaat het kosten, hoe wordt het uitgevoerd en is nagedacht over wie dat gaat/gaan doen? Plaatselijk Belang maakt een voorselectie van de ideeën. Zijn er zoveel ideeën, dat het beschikbare bedrag wordt overschreden, dan wordt een stemronde gehouden.

Glasvezel

Tot slot was er aandacht voor Glasvezel Zuidenveld. Op 1 april moeten 40 procent van de inwoners een abonnement hebben afgesloten. In De Schalm in Steenwijksmoer is er op dinsdag 29 januari vanaf 19.30 uur een informatieavond.