Bert de Haan krijgt complimenten voor Talentencentrum

Coevorden - Het inwonersvoorstel van Bert de Haan voor de oprichting van Talentencentrum Coevorden is in goede aarde gevallen bij de raadsleden. Dat bleek vanavond tijdens de presentatie in de commissievergadering.

Bert de Haan vroeg in augustus van het afgelopen jaar aandacht voor zijn plannen en ging op pad om vijftig handtekeningen voor zijn plannen bijeen te krijgen. Dat lukte vlot en onlangs kondigde hij zijn voorstel aan. Hij ziet zijn Talentencentrum Coevorden graag aan de Jan Steenstraat in het gebouw waar eerder een kleuterschool en de kledingbank waren gevestigd.

Niet stilgezeten

Hij heeft niet stilgezeten, want vanavond vertelde hij wat hij van plan is. ‘Ik heb heel veel reacties gekregen op het stukje in de krant in augustus. Zo hebben mensen belangstelling getoond om teken- en schilderlessen en gitaarlessen te geven. Ook streetdance is mogelijk. Verder heb ik autochtonen gevraagd om hun muziek- en danskunsten over te brengen aan allochtonen, hoe mooi wil je het hebben? Bovendien is daardoor sprake van een betere taalontwikkeling. Huisartsenpraktijk Meander wil een laagdrempelige voorziening van waaruit een gezondheidsconsulent tips en adviezen kan geven. Humanitas heeft belangstelling en is in het kader van de Leerrotonde bezig met fiets- en naailessen. Verder is er een diëtist’, aldus de humorvolle Haan, ‘maar dat is mijn vriend niet.’

Ik kan zelf keyboard- en orgelles en theoretische muziekles geven. Van iemand van Fortissimo heb ik instrumenten toegezegd gekregen en ook wil zij wel op vrijwillige basis lesgeven.

Financiën

De Haan heeft diverse fondsen benaderd met het verzoek om een bijdrage, waaronder het stimuleringsfonds van de Rabobank, het VSB-fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. ‘Om alles van de grond te krijgen’, aldus De Haan, ‘heb ik van de gemeente een bijdrage van 30.000 euro nodig. Dat is een behoorlijk, maar wel realistisch bedrag voor onder andere lesmaterialen, muziekinstrumenten, kantoorartikelen en meubilair. De jaren erop zal de bijdrage minder zijn.’ Voor de administratie ziet hij graag de inzet van een gemeentelijk medewerker.

Uitwerking plannen

Aan de hand van de plannen gaat het college in samenspraak met De Haan verder met de uitwerking van de plannen.

Complimenten

De diverse fracties prezen het initiatief van De Haan, maar waarschuwden hem wel voor een te grootscheepse aanpak. ‘Ik ben heel blij met uw inwonersvoorstel’, aldus Joop Slomp van de PvdA. ‘Ga met elkaar het gesprek aan, maar begin niet te groot. Wel moeten de plannen binnen het gemeentelijke beleid passen, zoals de vastgoedstrategie en afspraken op het gebied van cultuurbeleid en subsidieverordening.’

Ook Jerry Stoker van het PAC is blij met de plannen. ‘U bent heel enthousiast en u wilt mensen samenbrengen, dat spreekt ons enorm aan. Wij zien graag ij de uitwerking van de plannen welke partijen u daadwerkelijk verbindt aan uw initiatief en een nader financieel voorstel.

Andere fracties spraken woorden van gelijke strekking en toonden zich eveneens verheugd over de plannen. ‘Alle complimenten’, aldus Sandra Katerberg van het CDA.

Tot slot reikten Bert de Haan en zijn dochter Shakira een presentje uit aan alle aanwezigen: een stukje zeep in de kleuren van de gemeentevlag onder het motto 'De ene hand wast de andere'.