Aalden krijgt twee extra AED's

Aalden - Aalden beschikt binnenkort over vier AED's dankzij het initiatief van een aantal bewoners van de Valsakker. De werkgroep, bestaande uit Marieke Pronk en Liny Schrik uit de Dilakker en Klaas Tiktak uit de Valsakker, heeft zich hier sterk voor gemaakt.

Na overleg met deskundigen, coördinator Willy Jansen van de AED’s in de voormalige gemeente Zweeloo en Gerwin Tiems van het bedrijf Bhv2Day.nl heeft tot het resultaat geleid, dat een aanvraag voor twee extra AED’s is ingediend bij Dorpsbelangen Aalden.

Dorpsbelangen krijgt voor de tweede keer van de gemeente een bedrag om initiatieven van bewoners te kunnen honoreren die de leefbaarheid bevorderen. De initiatieven moeten wel het belang van het dorp Aalden dienen. De werkgroep heeft bij Dorpsbelangen het bedrag van 3.138 euro voor de twee AED’s uit het dorpsbudget aangevraagd. Voorzitter Hans Terbach van Dorpsbelangen had een mooie mededeling. In het eerder toegekende budget zat nog een reservering voor het betalen van de hogere banden van de plantvakken op het Korenhofplein, zodat daar bollen geplant kunnen worden. Echter, de gemeente betaalt de kosten van genoemde banden. Dat betekent dat in de bestuursvergadering van Dorpsbelangen unaniem besloten is om het bedrag aan de AED's te besteden.

De AED's komen bij de praktijk voor fysiotherapie van Henriette Blokzijl en ‘t Hoes van Hol-An van Bas en Kim Been.