Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Oproer tijdens jaarwisseling is van alle tijden

Tijdens de afgelopen jaarwisseling kwam de Mobiele Eenheid nog in actie in Geesbrug en rukte de brandweer enkele keren uit voor wat kleine brandjes en een brand in een leegstaande school. Ook dat is van alle tijden. Daarom in “Kiek Nou’s” een kleine terugblik op de jaarwisselingen door de jaren heen.

Voor de oude vesting Coevorden was de jaarwisseling van 1672 eentje van vrijheid, immers op 30 december vond van drie zijden een aanval plaats om Coevorden te bevrijden. Onder bevel van Mijndert van der Thijnen en overste Van Eybergen werd de aanval uitgevoerd en werd de vijandelijke bezetting van de bisschop van Münster na een kort vuurgevecht verslagen.

Bijna 100 jaar later was het in 1770 weer hommeles in Coevorden. Dit keer kwam de bevolking in opstand tijdens het inmiddels bekende IJzerkoekenoproer. Nadat het IJzerkoekenoproer op initiatief van Metal Front Coevorden (MFC) in 2008 op exact dezelfde plaats bij het voormalig stadshuis herdacht werd met gratis Bisschopsbier en ijzerkoeken werd in 2018 het idee om er weer aandacht aan te schenken opgepakt door het Stedelijk Museum Coevorden.

Glasruit

Gebeurtenissen van geheel andere aard vielen te lezen in de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 1893 “Lukas K. te Dalen sloeg in de Nieuwjaarsnacht een glasruit in de woning van Gerrit Jan Getkade stuk. Hij werd daarbij betrapt door Geesje Getkade en Steven Pol, die met elkaar bij huis stonden te “praten”. Johannes H. te Coevorden en Klaas J. aldaar hebben elkander in den Nieuwjaarsnacht aangegrepen en op den grond geworpen. Klaas J. beet H., toen zij weder overeind waren gekomen en H. hem weder aanpakte in de onderlip en verwondde hem”.

Op nieuwjaarsdag 1897 werd er in Coevorden een moord gepleegd “Tegen de persoon, die op Nieuwjaarsdag een manslag beging, is door het openb. min. Bij de rechtbank te Assen een gevangenisstraf van 5 jaren gevorderd, wegens mishandeling met voorbedachten rade, welke den dood tengevolge had”. Oudejaarsavond 1964 moest de politie in Coevorden met de gummiknuppel de orde handhaven. De markt van Coevorden, het beruchte trefpunt in die jaren moest door de politie worden schoongeveegd daar de baldadigheid “te bar en te boos werd”

In 1967 bereikten de ongeregeldheden op oudejaarsavond rond half elf in Coevorden een hoogtepunt toen de brandweer arriveerde om een groot vuur op de markt te blussen. Baldadige jongelui hadden het verkeer gestremd door drie schaftketen op de weg te plaatsen. Motorpolitie reed in grote snelheid in op de toegestroomde menigte. In 1970 moest de brandweer uitrukken voor een brand in een voor de sloop bestemde woning aan de Gramsbergerstraat. Op de Van Heutszsingel hadden jongeren twee sloopauto’s in brand gestoken.

Huisarrest

Enkele jongeren hadden in 1991 van oudejaarsdag 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 10.00 uur huisarrest omdat zij het jaar daarvoor een spoor van vernielingen hadden getrokken door de gemeente Dalen. Positief nieuws was er ook, want in 1988 kon bij de jaarwisseling niet gebruikt of niet ontploft vuurwerk bij de brandweer worden ingeleverd.

Volgens de Telegraaf groeide bij de brandweer in Coevorden de voorraad vuurpijlen, rotjes en gillende keukenmeiden gestaag.

 

In ‘Kiek Nou ‘s’ duikt Herman Woltersom in het heden én verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Elke aflevering gaat gepaard met een foto die toen én nu combineert. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl