PAC: 'Is Bio Energy Coevorden wel groen?'

Coevorden - De fractie van PAC (Progressief Accoord Coevorden) zet vraagtekens bij de in aanbouw zijnde Bio Energy Coevorden (BEC). De vergunningen gaandeweg zijn gewijzigd en dat levert volgens de partij een slechtere installatie op.

BEC gaat jaarlijks 26 miljoen kubieke meter groen gas in Coevorden. De hoeveelheid van 26 miljoen kubieke meter is meer dan het gasverbruik van alle huishoudens in de gemeente Coevorden, maar PAC maakt zich nu zorgen om gewijzigde vergunningen BEC.

"In 2017 bleken er op de oorspronkelijke aanvraag van 2011 vijf wijzigingen en zeven nieuwe onderdelen te zijn aangevraag'", stelt Jerry Stoker. "En wederom, nu in oktober 2018, werden er wijzigingen van de vergunning aangevraagd. Dat heeft er voor ons toegeleid om opnieuw schriftelijke vragen aan de wethouder de stellen. We maken ons grote zorgen."

"CO2-uitstoot is enorm"

In tegenstelling tot de eerdere aanvraag om CO2 uitstoot in zijn geheel af te vangen en te vervloeien voor de glastuinbouw blijkt volgens PAC de ‘vervloei-installatie’ in zijn geheel geschrapt te zijn uit de aanvraag. "Hiermee wordt, bij een voorziene productie van 40Miljoen M3 gas ca. 17Miljoen M3 CO2 uitgestoten, dat komt neer op 34.000ton CO2."

Tevens is er een aanvraag voor een andere, de zogenaamde was-techniek, gedaan. "Deze blijkt meer vervuilend te zijn dan de eerder aangevraagde PSA techniek. Bij de techniek die nu wordt voorgesteld komen o.a. kankerverwekkende stoffen zoals Genosorb vrij in het milieu. We kunnen niet anders dan constateren dat door de verschillende aanpassingen, wijzigingen en deels nieuw ingebrachte maar ook onttrokken onderdelen van de vergunningaanvraag er feitelijk sprake is van een verslechtering van de oorspronkelijk beoogde installatie."

"Andere voorstelling van zaken"

Stoker stelt dat door het grote aantal wijzigingen en aanpassingen het erop lijkt dat de aanvrager bij aanvang een andere voorstelling van zaken heeft gegeven dan waar nu sprake van is. "Van een duurzaam circulair systeem, waar het bedrijf steeds over spreekt, is onzes inziens geen sprake. De CO2 uitstoot staat haaks op wat we met de Parijse klimaatakkoorden beogen, namelijk het terug dringen van de CO2 uitstoot. Daarnaast hebben we de indruk dat de RUD, die dit soort aanvragen voor de gemeente beoordeelt, volstrekt niet in staat is dit soort complexe aanvragen te behandelen laat staan de wijzigingen die keer op keer zijn aangevraagd in voldoende mate op inhoud en gevolgen te beoordelen. En het er op lijkt alsof de gegevens van het bedrijf voor waar worden aangenomen. Voor de gemiddelde inwoner is het zo langzamerhand niet meer mogelijk een vergunningaanvraag, die gaandeweg het proces, zoals dit ook bij BEC het geval is, steeds wordt aangepast of gewijzigd te volgen en op inhoud en effect te beoordelen."

Reactie BEC

Frank Duut van BEC reageert desgevraagd op de uitspraken van PAC dat de oorspronkelijke vergunning dateert van 2010. 'Sindsdien zijn de vergunningsvoorwaarden opgeschroefd naar de huidige eisen en meest recente technologische ontwikkelingen. Deze aanpassingen zijn door de provincie ingepast in de actuele vergunning.' Hij wijst erop dat de vragen van het PAC aan de verantwoordelijke wethouder zijn gesteld. 'Wij wachten daarom eerst de beantwoording door het college af.'