Nieuwe Parkschool klaar in 2013

Coevorden - Het rijke vestingverleden van de stad Coevorden vormt het uitgangspunt voor de nieuwe Parkschool in Coevorden. Bovendien wordt het een energiezuinig, duurzaam en onderhoudsarm gebouw. Tromp Partners Architecten, Onderwijsstichting Arcade en de gemeente Coevorden hebben woensdagavond het ontwerp aan ouders, omwonenden en belangstellenden in het gemeentehuis gepresenteerd.

De nieuwe Parkschool wordt gebouwd op het terrein waar op dit moment de evangelische gemeente De Fontein aan de Poppenharelaan is gevestigd. De school komt in het oude schootsveld van de vestingstad Coevorden te liggen, het Van Heutszpark. Dit historische gegeven is terug te zien in de bastionachtige uitwerking van het gebouw. De school heeft een vijfhoekige vorm en ligt in de as van het schootsveld, half verscholen in een aarden wal met begroeide dakranden. Aan de grachtzijde heeft de school een schuin oplopende robuuste metselwerk gevel, waarin ramen als schietgaten geplaatst zijn en voorzien van verschillende kleuren glas. Aan de Poppenharelaan-zijde heeft het gebouw een meer open, paviljoenachtig karakter met daar tegenaan een aarden wal, die de school visueel lager maakt. De zijkanten zijn scheef op de Poppenharelaan georiënteerd. Daar zijn twee aparte ingangen. Eén voor de onder- en één voor de bovenbouw. De ingangen zijn zeer herkenbaar door de grote gevelopeningen met gekleurd glas. De Parkschool is ontworpen als een zeer compact gebouw met een centraal onderwijsplein. Rondom het plein zijn twaalf onderwijslokalen, een gymzaal en andere onderwijsondersteunende functies. Het verhoogde speellokaal heeft een centrale plek zodat deze ook voor schoolvoorstellingen gebruikt kan worden. Tussen de school en de bestaande bosschages komt een parkeerterrein met een 'kiss & ride'-zone, die bereikbaar is vanaf de Poppenharelaan. De planning is dat de bouw in 2012 begint en dat de school in 2013 haar deuren opent, vrijwel gelijktijdig met de eveneens nog te bouwen Brede School Poppenhare-Lootuinen. De gemeenteraad van Coevorden stelde in 2009 een krediet beschikbaar van € 4.540.000,- voor de bouw van de school. De planologische procedure gaat binnenkort van start.