Jaaroverzicht: december

Regio - De hele gemeente krijgt glasvezel. Dat is de uitkomst van het voorstel van het college, dat door de gemeenteraad werd aangenomen.

December

Marko Slangewal uit Coevorden overleed plotseling. Hij was met name bekend uit het opbouw- en jongerenwerk.

Bert de Haan uit Coevorden zorgde voor een primeur. Hij kondigde inde commissievergadering het eerste inwonersvoorstel aan. Hij wil Talentencentrum Coevorden oprichten.

Henriëtte Herbschleb-Vaalburg ging aan de slag als directeur van Dutch TechZone en Kennispoort Drenthe. Contacten onderhouden is belangrijk. ‘Als je elkaar niet kent, kun je niet verbinden.’

Gerard Siebum en Ben Kuiper van Stichting Beheer Onroerend Goed Synagoge Coevorden en wethouder Jan Zwiers tekenden een erfpachtovereenkomst. Daarmee is de weg vrij voor restauratie van de voormalige synagoge.

De gemeente neemt met 1,5 miljoen deel in de op te richten Glasvezel Zuidenveld bv voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Coevorden. Ook wordt een lening van 2,9 miljoen euro verstrekt. Het besluit werd met gejuich ontvangen door de aanwezige ambassadeurs.

Het IJzerkoekenoproer in het centrum van Coevorden trok veel bekijks. Het verhaal van het oproer gaat over de volksopstand naar aanleiding van het verbod op de rondgang met de ijzerkoeken.

Ondanks de aanhoudende regen was het druk in het centrum tijdens de Dag van de Binnenstad. Tijdens deze koopzondag waren er vele activiteiten, waaronder het Charles Dickensfestival.

Molenaar Hans Petit nam afscheid van molen De Bente in Dalen.

De volgende stap is gezet op wandelroute 'De Rode Draad'. In september werd de route geopend. Deze maand werd de vogelkijkhut aan de Koemarsendrift in Aalden in gebruik genomen.