Jaaroverzicht: juni

Regio - De beoogde vuurwerkopslag in het Coevorder centrum was één van de belangrijkste onderwerpen in juni.

Juni

Woonwijkcentrum De Schutse bestond zestig jaar en vierde dat met diverse activiteiten.

Defensie bood bij monde van staatssecretaris Barbara Visser aan oud-medewerkers van de voormalige vijf POMS-locaties (NAVO-depots) excuses aan voor het gebruik van Chroom-6-verf.

Ulrike Lammers uit Coevorden overhandigde bijna vierhonderd handtekeningen aan burgemeester Bert Bouwmeester tegen de vuurwerkopslag en -verkoop in een winkelpand aan de Friesestraat. Later trok de gemeente de vergunning in.

Mischa de Gier was ruim een half jaar centrummanager en blikte terug. ‘Coevorden heeft veel mooie dingen, die je op het eerste gezicht niet ziet’, zo zei hij.

Mixed Hockey Club Coevorden (MHCC) bestond 65 jaar. De activiteitencommissie van de hockeyvereniging zorgde voor een mooi tweedaags programma.

Voetbalvereniging VIOS Oosterhesselen vierde het 100-jarig bestaan. De club kreeg de gemeentelijke erepenning in goud en rondde het seizoen af met promotie.

Schuurfeest Wachtum vierde het twintigjarig bestaan.

Protos en VIOS (O) promoveerden.

Stichting Activiteitencommissie Dalerpeel-Nieuwe Krim bestond 25 jaar.

Harm Dijkstra uit Sleen raakte geïnspireerd door De Klencke bij Oosterhesselen. Dat mondde uit in een grootscheepse muziek- en theaterproductie ‘De Toorn van Thunaer’, die voor september 2019 op de agenda staat.

De bouw van negentien seniorenwoningen achter zorgcentrum Het Ellertsveld in Schoonoord ging van start.