Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Waarom Steenwijksmoer een katholieke kerk kreeg

Deze keer geen foto die toen en nu combineert, maar een oude luchtfoto van de rooms-katholieke kerk in Steenwijksmoer. Er waren twee redenen om in het dorp een kerk te bouwen.

Allereerst vanwege de uitbreiding van Steenwijksmoer, of zoals het Nieuwsblad van het Noorden schreef: ‘omdat zich daar langzamerhand een nieuw centrum van bevolking ging vormen’. De tweede reden was omdat de bevolking grotendeels katholiek was en tot de parochie Coevorden behoorde. Generaties lang bezochten ze trouw de rk-kerk in de stad, enkelen per koets, de meesten te voet over slechte of over niet bestaande wegen. Juni 1930 werd kapelaan Slosser benoemd tot pastoor van de op te richten parochie in Steenwijksmoer.

Pastoor Slosser

Dat was ‘van niet geringe beteekenis’, want pastoor Slosser was voornemens zijn arbeid met kracht ter hand ter nemen, zodat twee jaar later de parochie kon worden gesticht. Slosser was een krachtige persoonlijkheid, harde werker en aartsbedelaar.

Na meer dan tachtig bedelpreken in verschillende kerken en vele bedelbrieven had hij, ondanks de toen heersende crisis de financiële touwtjes gauw aan elkaar. In de St. Plechelmuskerk in Oldenzaal leverde de collecte door pastoor Slosser in oktober 1931 een bedrag van 755 gulden op en dat was nog buiten heel wat goud en zilver om wat ook nog ingeleverd werd.

Eerste steen

Namens het rk-kerkbestuur van de St. Willibrordus Parochie in Coevorden werd het bouwen van de kerk en pastorie, alsmede onderwijzerswoning onderhands aanbesteed. Hoogste inschrijver was Brok en Beekhof uit Enter met 103256 gulden, laagste inschrijver was Gebr. Bröting uit Stadskanaal met 79820 gulden. Op 17 september 1931 werd na uitleg over de betekenis van de eerste steenlegging door pastoor Slosser de eerste steen gelegd. De steen was gemaakt door steenhouwer Wennekes uit Apeldoorn met het opschrift in goud ‘17 september 1931’. Vervolgens werd het bouwwerk gewijd.

Begin januari 1932 was de rooms-katholieke kerk met pastorie zover gereed dat pastoor Slosser in de loop van die maand zijn intocht in Steenwijksmoer zou houden. De parochianen gingen aan de slag om de intocht op feestelijke wijze te laten verlopen. Er werd een comité van ontvangst en organisatie gevormd. Die zorgden voor het maken van twee erebogen en dat pastoor Slosser in optocht van het station in Coevorden werd afgehaald, om hem naar de nieuwe parochie te begeleiden.

Zelfstandige parochie

Eind maart was het dan zover. Door de Deken van Klazienaveen, de heer P.J. Veltman werd het nieuwe kerkgebouw in Steenwijksmoer ingezegend en maakte toen ook officieel bekend dat Steenwijksmoer een zelfstandige parochie onder patronaat van ‘den H. Franciscus van Assisië’ zal zijn.

Tevens heeft hij de eerste pastoor van de parochie de heer J.B. Slosser geïnstalleerd. Op 12 september 1932 werd in Coevorden onder grote belangstelling Mgr. J.H.G. Jansen, Aartsbisschop van Utrecht ingehaald.

Aan de grens van de parochie Steenwijksmoer zongen ‘in het wit geklede bruidjes’ onder leiding van de heer Heskamp de aartsbisschop een welkomstlied toe waarna voorafgaande door ruiters en wielrijders op versierde fietsen en het fanfarekorps van Erica naar de kerk in Steenwijksmoer gereden werd. Bij de kerk werd de Aartsbisschop door pastoor Slosser toegesproken. Slosser benadrukte nog eens dat het Aartsbisschoppelijk besluit om in Steenwijksmoer een nieuwe parochie te stichten met vreugde werd begroet door de katholieken van Steenwijksmoer. Mgr. Jansen spoorde de katholieken aan veel gebruik te maken van de kerk en te leven volgens de raadgevingen en adviezen van ‘den herder der parochie’ pastoor Slosser.

Herman Woltersom

In ‘Kiek Nou ‘s’ duikt Herman Woltersom in het heden én verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Elke aflevering gaat gepaard met een foto die toen én nu combineert. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl