Steenwijksmoer start petitie tegen meer zonneparken

Steenwijksmoer - Omwonenden en andere belanghebbenden zijn vandaag begonnen met een petitie tegen meer zonneparken. De aftrap was tijdens de vrijwilligersbijeenkomst voor het Protos Weeringtoernooi.

‘De gemeente Coevorden is voornemens vergunningen te verstrekken voor zonneparken in de leefomgeving van Steenwijksmoer ter grootte van in totaal 58 ha (circa 116 voetbalvelden). Inmiddels is 29 ha aan zonneparken al vergund waartegen Steenwijksmoer geen bezwaar heeft gemaakt. Er zijn nu plannen voor nog eens 29 ha. De zonneparken tasten in ernstige mate de landschappelijke leefomgeving rondom Steenwijksmoer aan’, zo luidt de tekst. Geconstateerd wordt, dat er geen draagvlak is voor zo’n grootschalig zonnepark. ‘Met 29 ha aan zonneparken is de grens bereikt. De gemeente heeft de ambitie om 100 hectare aan zonneparken te realiseren waarvan Steenwijksmoer nu al 29 ha voor haar rekening neemt. Genoeg is genoeg!’

Het tot nu toe grootste zonnepark is in Zeeland met 38 hectare. Daar zou Steenwijksmoer ruimschoots overheen gaan met 58 hectare.

De aftrap van de petitie vond zaterdag plaats tijdens de samenkomst van de vrijwilligers voor het Protos-Weeringtoernooi. Op dit moment is de petitie 175 keer getekend. Er komen spandoeken op diverse punten en er volgen meer acties.