TNO: 'Geen gezondheidsgevaar op Klinkenvlier'

Coevorden - Bewoners van de wijk Klinkenvlier kunnen opgelucht ademhalen. Uit het door TNO gehouden onderzoek naar de aanwezigheid van zwavelwaterstof (H2S) in de lucht in de wijk blijkt dat de waarden ver onder het niveau liggen waarbij gezondheidsklachten kunnen optreden.

Het onderzoek was ingesteld naar aanleiding van klachten vanuit de inmiddels opgeheven biovergistingsinstallatie langs het Alte Picardiekanaal, gelegen op een steenworp afstand van de wijk. De biovergister staat nog steeds te koop. TNO heeft via twee methodes onderzoek gedaan. Gedurende 35 dagen (20 september 2012 tot 12 november 2012) heeft TNO metingen uitgevoerd op 14 plekken in de wijk Klinkenvlier en in de omgeving van de biovergistingsinstallatie aan het Alte Picardiekanaal. In deze monsters is geen H2S aangetroffen. De exacte meetplekken zijn gekozen in overleg met de Buurt- en Belangenvereniging Klinkenvlier. De uitkomsten van het onderzoek worden morgen gepresenteerd tijdens de informatieavond voor bewoners van Klinkenvlier. Deze wordt gehouden vanaf 19.30 uur in Hof van Coevorden. Het TNO-rapport is te lezen via http://www.coevorden.nl/fileadmin/files/www.coevorden.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/2012/December/TNO_rapport_H2S_Kimmann_Klinkenvlier.pdf Het rapport van RIVM is te lezen via http://www.coevorden.nl/fileadmin/files/www.coevorden.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/2012/December/rivm_rapport_2.pdf Lees ook: 'Informatieavond over stankoverlast Klinkenvlier': http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/?n_id=267639