Bewoners zetten vraagtekens bij rapport stankoverlast

Coevorden - De aanwezigheid van zwavelwaterstof (H2S) in de lucht in de wijk Klinkenvlier is onmeetbaar laag. Dat is de uitkomst van het onderzoek van TNO naar gezondheidsklachten en stankoverlast in de wijk. De gemeente liet dit onderzoek uitvoeren, na een reeks klachten van bewoners over de biovergistingsinstallatie aan het Alte Picardiekanaal.

De uitkomsten werden woensdagavond besproken tijdens een informatieavond voor bewoners in Hof van Coevorden. TNO heeft gedurende een lange periode metingen uitgevoerd op veertien plekken in de wijk Klinkenvlier en in de omgeving van de biovergistingsinstallatie aan het Alte Picardiekanaal. In deze monsters is geen H2S aangetroffen. Bij deze geruststellende uitkomst zetten de bewoners woensdagavond vraagtekens. Zo werd naar voren gebracht dat de metingen werden uitgevoerd nadat de biovergistingsinstallatie aan het Alte Picardiekanaal was stilgelegd. Pas na drie maanden werd gestart met het onderzoek. Door de bewoners werd dit gezien als mosterd na de maaltijd. Volgens Jan Duyzer van TNO was de juiste apparatuur om de metingen te verrichten niet in Nederland aanwezig. Namens GGD Drenthe presenteerden epidemioloog Nynke van Zanden en milieuarts Frans Duijm het opgestelde rapport. De respons op de vragenlijst die de bewoners konden invullen was groot, 11 van de 16 kinderen tot 12 jaar hadden de lijst ingevuld en 98 van de 136 overige bewoners hadden hetzelfde gedaan. Klachten waren onder andere irritatie van de ogen en prikkeling van de slijmvliezen. Op het spreekuur van Frans Duijm kwam bij alle bewoners naar voren dat er veel gezondheidszorgen zijn voor de toekomst. Sinds de nacht van 19 januari, toen de bewoners hun huizen moesten verlaten vanwege een penetrante lucht voelen zij zich niet serieus genomen door de gemeente en met name niet door burgemeester Bert Bouwmeester. 'Het vertrouwen is geschaad door de burgemeester', was een veel gehoorde opmerking. De bewoners wilden in januari al beginnen met metingen, wat door de burgemeester werd geweigerd. In 2010 werd er door de gemeente al gezegd dat de bewoners geen belanghebbenden zijn bij de slecht functionerende biovergistingsinstallatie aan het Alte Picardiekanaal. Volgens Bouwmeester, met handhaving in zijn portefeuille, was de handhaving door de gemeente bovengemiddeld geweest. Hoongelach viel hem ten deel na die opmerking. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar mogelijke strafbare praktijken bij de biovergister. Dat meldde de burgemeester tijdens de bijeenkomst. Er wordt vooral gekeken naar afvalproducten die in de installatie zijn gebruikt. Om het vertrouwen te herstellen zal er onder andere een commissie komen bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners en de gemeente. Er zal een nieuwe vragenlijst opgesteld worden door de GGD en omdat daar nogal wat haken en ogen aanzitten zullen de bewoners ook meedenken over een goede vraagstelling. Omdat lang niet iedereen aanwezig was zal huis aan huis gevraagd worden of de bewoner zitting wil nemen in de nieuw te vormen commissie.