Morgen valt het besluit: krijgt het buitengebied van Coevorden glasvezel?

Coevorden - Snel internet in het buitengebied van de gemeente Coevorden: de noodzaak is groot. Naast ruim zeventig procent van alle inwoners en bedrijven zijn ook partijen in de zorg, recreatie en toerisme voorstander van de aanleg van glasvezel. Morgenavond neemt de gemeenteraad in Hof van Coevorden het besluit.

Vorige week maandag vergaderde de Coevorder raad onder meer over de financiering. Het college wil 1,5 miljoen euro steken in de nog op te richten Glasvezel Zuidenveld BV, naast een lening van 2,9 miljoen euro voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Hierdoor kan elk huishouden in het buitengebied van de gemeente Coevorden aangesloten worden op het glasvezelnetwerk.

Glasvezel Zuidenveld BV, voortgekomen uit de stichting Glasvezel Zuidenveld, is een gemeentebreed bewonersinitiatief dat glasvezel gaat aanleggen in het buitengebied van de gemeente Coevorden. In de stad Coevorden is een paar jaar geleden al een glasvezelnetwerk aangelegd.

Hoe zit het precies met de financiering?

Drie partijen spelen bij de aanleg een sleutelrol. Enerzijds wil Siers Telecom, die door de stichting Glasvezel Zuidenveld is uitgekozen om de verbinding aan te leggen, voor 31 december 2018 de opdracht definitief hebben, om op 1 april 2019  te kunnen starten. Anderzijds wil de provincie Drenthe, als belanrijke financierder van 5,6 miljoen euro, het projectplan laten toetsen door Dialogic. De uitkomst is er nog niet, maar mocht 1 april 2019 niet worden gehaald, dan kan dat extra geld kosten. En dan is er nog de Rendo die 3 miljoen euro in het plan steekt en binnen Glasvezel Zuidenveld BV voor 1,5 miljoen euro garant staat.

Wat zijn ook alweer de voordelen van glasvezel?

Een glasvezelverbinding biedt de hoogst mogelijke internetsnelheid en loopt altijd direct naar de voordeur. Bewoners hebben hun 'privéverbinding' en delen het internetsignaal niet met anderen. Daardoor is de verbinding zowel snel als betrouwbaar en is de download- en uploadsnelheid even hoog. De digitale informatie wordt daarbij verstuurd door laserlicht, dat op hoge snelheid steeds in- en uitgeschakeld wordt. Hoe sneller dat gebeurt, hoe sneller de informatie wordt verstuurd.

Daarnaast is het glasvezelnetwerk is een open netwerk, waarbij iedereen diensten als internet, telefonie en televisie mag aanbieden op glasvezel. Consument hebben daardoor meer keuzevrijheid in tegenstelling tot kabelaanbieders, waarbij per regio maar één provider actief is.

Landelijk zijn inmiddels ruim 2,7 miljoen huishoudens aangesloten op het glasvezelnetwerk.

De gemeenteraad neemt morgen een besluit over het voorstel. Mocht dat vallen, dan tekent het college na afloop van de vergadering - rond 21.00 uur - voor het groene licht van de aansluiting.