College wil geld steken in Glasvezel Zuidenveld bv in oprichting

Coevorden / regio - Het college wil voor 1,5 miljoen euro, goed voor 40 procent, deelnemen in de op te richten Glasvezel Zuidenveld bv. Hierover was vanavond een extra commissievergadering, maar de raadsleden zullen in de vergadering van aankomende week nadere uitspraken doen over het voorstel.

Het college wil daarnaast een lening van 2,9 miljoen euro verstrekken aan Glasvezel Zuidenveld bv voor de aanleg van een glasvezelnetwerk op het grondgebied van de gemeente Coevorden. Daardoor kan elk huishouden in de gemeente een (gratis) aansluiting met voldoende datasnelheid krijgen op het glasvezelnetwerk.

De zes burgerinitiatieven zijn gebundeld en daarvoor werd de Stichting Glasvezel Zuidenveld opgericht. Tenminste 40 procent van het aantal postadressen moet meedoen om glasvezel te realiseren. Ruim 70 procent van alle inwoners heeft door een getekende intentieverklaring in 2017 laten weten dat ze graag een glasvezelaansluiting willen.

Besluit voor 31 december

Stichting Glasvezel Zuidenveld heeft een intentieovereenkomst gesloten met Siers Telecom. Deze aannemer wil voor 31 december 2018 een definitieve overeenkomst. Dit is noodzakelijk zodat de start datum van de werkzaamheden van 1 april 2019 gehaald kan worden. Als er vertraging is, kan dat financiële gevolgen hebben.

In de gemeente Coevorden, zo stelt het college, is behoefte aan snel internet voor de hele gemeente inclusief de buitengebieden. Snel internet is nodig om in deze gebieden agrarische en andere bedrijfsmatige activiteiten op een innovatieve en duurzame manier voort te zetten en te ontwikkelen. Ook recreatie en toerisme, evenals de zorgsector hebben baat bij snel internet.

Doordat de provincie Drenthe een fors deel van de financiering op zich neemt, wordt het projectplan in opdracht van de provincie door Dialogic getoetst. Op dit moment is deze goedkeuring er nog niet. De provincie Drenthe verstrekt een lening van 5,6 miljoen euro. Rendo verstrekt een lening van 3 miljoen euro en neemt deel in de bv voor 1,5 miljoen euro. Van de gemeente wordt 4,4 miljoen euro gevraagd, die daarvoor dus 1,5 miljoen euro beschikbaar wel stellen en daarna een lening van 2,9 miljoen euro wil verstrekken.

Het complete voorstel met bijbehorende stukken is hier te vinden.