BIZ wordt ingevoerd in centrum Coevorden

Coevorden - De Bedrijveninvesteringszone -kortweg BIZ- wordt ingevoerd in het centrum van Coevorden. Maandagochtend werden de stemmen geteld. Het bleek dat van de stemmers 84 procent voor invoering is.

Dat betekent dat de reclamebelasting per 1 januari 2019 verdwijnt en wordt vervangen door de BIZ. De gemeenteraad ging onlangs reeds akkoord met het collegevoorstel mits het aantal voorstemmers voldoende was. Dat bleek dus inderdaad het geval.

Op de bedrijventerreinen in Coevorden bestaat de BIZ al een tijdje. Met dit fonds kunnen ondernemers activiteiten financieren en investeren in de leef- en werkomgeving. De deelnamekosten worden door de gemeente Coevorden als belasting geïnd en na aftrek van de kosten die zijn gemoeid met de heffing en invordering van belastingen (5 procent) beschikbaar gesteld aan de ondernemers. De bijdrage wordt vastgesteld op basis van de WOZ-waarde van de panden.

Verwachte opbrengst: bijna 140.000 euro per jaar

De ondernemers bepalen welke activiteiten zij in de BIZ willen ontplooien. In de uitvoeringsovereenkomst, die vijf jaar geldt, worden de afspraken tussen de stichting en gemeente vastgelegd over de activiteiten en de rollen die in het aangewezen gebied zullen worden uitgevoerd voor een periode van vijf jaar. Door de invoering van een BIZ wordt gezorgd voor een evenredige verdeling van de kosten. Immers, alle ondernemers en pandeigenaren betalen mee. De geraamde opbrengst is 139.625 euro waarop de gemeente jaarlijks 7.041 euro in mindering brengt.