Renovatie synagoge komt stap dichterbij met nieuwe erfpachtovereenkomst

Coevorden - De gemeente Coevorden en de Stichting Beheer Onroerend Goed Synagoge Coevorden (SBOGSC) tekenen maandag 10 december een erfpachtovereenkomst. Daardoor kan samen met de welstandscommissie van de gemeente Coevorden worden gewerkt aan de uitvoering van de renovatie van de synagoge.

Namens de gemeente tekent wethouder Zwiers en namens de SBOGSC voorzitter Gerard Siebum en penningmeester Ben Kuiper.

De gemeente tekende met de Stichting Synagoge Coevorden (SSC) vorig jaar januari een gebruiksovereenkomst, waarna de gemeente verantwoordelijk bleef voor de buitenkant van het gebouw en SSC voor de aankleding aan de binnenkant. Deze constructie bleek niet het beoogde effect te hebben, omdat er moeilijk fondsen te krijgen waren voor de renovatie van het gebouw, zolang dit in eigendom van de gemeente Coevorden was.

In overleg met de gemeente, financiers en SSC is daarom besloten om een Beheerstichting op te richten die nauw gelieerd is aan SSC, maar waarin het beheer van het gebouw kan worden ondergebracht.