Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Welke schatten de Coevorder bodem ons gaf

Sinds 2007 moet iedereen die iets wil bouwen op archeologisch interessante grond, eerst onderzoeken of er iets van waarde in de bodem zit. Dit is vastgelegd in de Wet op de archeologische monumentenzorg.

In deze wet werden de principes die op 16 april 1992 waren vastgelegd in het Verdrag van Malta doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving. Overal waar in Coevorden binnen de stadsgracht gebouwd wordt, moet dus eerst archeologisch onderzoek worden gedaan en gezien de geschiedenis van de oude vesting- en garnizoensstad, ook buiten de grachten.

Archeologische vondsten

Coevorden kwam met het project ‘Coevorden beweegt’. De binnenstad moest grondig worden aangepakt en vernieuwd. Maar voordat er gebouwd kon worden moest eerst het nodige worden gesloopt. Zodoende zijn er de laatste jaren al vele mooie archeologische vondsten gedaan.

Maar ook ver buiten de stadsgrachten werden vondsten gedaan, zoals begin november 2004. Door archeologen werden op het nieuwe industrieterrein Leeuwerikenveld 2 vijf graven uit de periode rond 1600 gevonden. In het Dagblad van het Noorden werd over vijf mysterieuze doden bij Coevorden gesproken, want zij waren begraven op een plaats ver buiten de stadswallen. Wellicht waren het soldaten die op een vooruitgeschoven post waren gesneuveld of het waren zieke mensen.

In 2007 werden bij onderzoeken aan de Spoorhavenstraat weliswaar geen sporen van soldatenbarakken gevonden, maar wel grondsporen van de middeleeuwse grachten en fragmenten van aardewerk, delen van sieraden en veel botten van dieren.

Muntenschat

Archeologen vonden tijdens graafwerkzaamheden in november 2008 onder het voormalig bastion Zeeland een muntenschat. De munten werden tentoongesteld in het informatiecentrum in het Kasteel. Stadsarcheoloog Eric van der Kuijl onthulde de munten toentertijd met de woorden ‘Welkom in de schatkamer van Coevorden’. De schat bestond uit munten uit Groningen, Deventer, Arnhem, Gent en Aken en waren geslagen tussen 1380 en 1425. Vermoed wordt dat de eigenaar contacten had in een van de naburige Hanzesteden.

Na de tentoonstelling in het Kasteel werden de munten naar het Koninklijk Penning Kabinet in Utrecht gebracht. Op hetzelfde bastion Zeeland was ook een Kruithuis, dat gebouw is ergens tussen 1672 en 1701 in de lucht gevlogen. De archeologen vonden houten palen en daaromheen was de grond donkerder van kleur. Er werden overal brandsporen aangetroffen, de grond tussen de fundamenten was een soort gebakken klei geworden. De hitte moest enorm zijn geweest. Coevorden lijkt in die periode een vuurwerkramp te hebben gehad. Bij opgravingen op de plek, waar nu het Hof van Coevorden staat, werden naast palissaden ook een soort van houtenbruggetje gevonden, wat een riolering bleek te zijn. Andere pronkstukken waren bijvoorbeeld een munitiekistje vol met kogels en een stenen leeuwenkop.

Kist met skelet

Bij de Haven vonden bouwvakkers in 1948 een kist met een skelet. Er werd direct gedacht aan een moordzaak en dus werd de politie ingeschakeld. Een gerechtelijk medisch deskundige maakte voor justitie een rapport op. Het bleek om een jonge soldaat van ongeveer 20 jaar te gaan. In 2012 werd aan de Haven weer een goed bewaard skelet gevonden. Men vermoedt dat de soldaat tijdens de Tachtigjarige Oorlog of in de periode van het beleg van Coevorden in 1672 is overleden. Dat lijk ligt nu in het Stedelijk Museum Coevorden. Afgelopen jaar is in Coevorden veel opgegraven. Over twee weken duikt deze rubriek, met name de Bentheimer Poort, daar verder in.

In ‘Kiek Nou ‘s’ duikt Herman Woltersom in het heden én verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Elke aflevering gaat gepaard met een foto die toen én nu combineert. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl