Geen subsidie meer voor Zweeler zwembad

Coevorden - Het zwembad in Zweeloo krijgt met ingang van 2013 geen jaarlijkse subsidie meer van de gemeente. Dat stelt het college voor in het kader van de bezuinigingen. De overige twee buitenbaden in Zwinderen en Noord-Sleen moeten het vanaf het genoemde jaar doen met 5000 euro minder en krijgen voortaan 40.000 euro per jaar. In totaal kan jaarlijks op de buitensportaccommodaties een bedrag van 236.000 euro worden bespaard.

Wethouder Geert Roeles heeft twee bestuursleden van de stichting Zwembad Zweeloo maandagavond ingelicht. ‘Zij hebben genuanceerd gereageerd en zijn zich bewust van de bezuinigingen die wij op het gebied van buitensportaccommodaties moeten nemen. Natuurlijk heerste er ook bedroefdheid.’ Volgens Roeles is de keuze op Zweeloo gevallen, omdat de baden in Noord-Sleen en Zwinderen samen de gehele gemeente Coevorden dekken, van Schoonoord tot Coevorden. ‘Daarnaast is de afstand tot de baden in Zweeloo en Noord-Sleen te klein. Het bad in Zwinderen is onlangs nog voor veel geld opgeknapt, dus het zou zonde zijn dat op slot te gooien’, zegt Roeles. Met de notitie buitensportaccommodaties, die gebaseerd is op een capaciteitsonderzoek van ProCensus, op normen met NOC*NSF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gaat het college verdere maatregelen nemen, in overleg met de betrokken verenigingen en stichtingen. Zo wordt gekeken naar overcapaciteit van voetbalvelden en kleedkamers, de mogelijkheid van aanleg van kunstgras om het onderhoud van sportvelden terug te brengen en het samenvoegen van sportparken in Dalen en Dalerveen enerzijds en Steenwijksmoer en Dalerpeel anderzijds. ‘In overbodige velden hoeft niet meer geïnvesteerd te worden, zodra clubs van elkaars sportparken gebruik maken’, zegt Roeles. ‘Aan de andere kant hebben korfbalclubs een tekort aan velden, zodat een mogelijke samenwerking met voetbalclubs in het verschiet ligt.’ Tevens wordt bekeken of de aanleg van een multifunctionele baan op sportpark Klinkenvlier in Coevorden haalbaar is. Uit het genoemde onderzoek is gebleken dat individuele sporten populairder zijn dan teamsporten. Naar verwachting kunnen alle maatregelen uiterlijk in 2014 worden uitgevoerd, mits de gemeenteraad hiermee instemt.