Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Van Café Tramhalte tot Jonker Schoenen

Al in 1928 was de situatie hoek Markt-Sallandsestraat jarenlang een doorn in het oog van het gemeentebestuur. Het pand stak in vergelijking van de andere panden flink uit, terwijl het verkeer alsmaar toenam. In de ogen van het gemeentebestuur ontstond zo een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie.

Rechts op de hoek had je café Tramhalte van de heer Hoegen en links op de hoek was café Tramzicht van de heer Ballast gelegen. Café Tramhalte van Hoegen, waar nu Schoenenzaak Jonker is gevestigd, was het pand dat te ver naar voren stond.

In 1929 kreeg het gemeentebestuur de kans om het pand te kopen en zette dan ook alles op alles om het pand aan te kopen. Op 29 december 1928 werd namelijk door notaris Van Veen een advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden geplaatst, waarin hij aankondigde dat op dinsdag 8 januari 1929 bij palmslag in Café Centraal een woon- en winkelhuis publiek verkocht zou worden. Het betrof ‘Een Woon- en Winkelhuis met annex café, gelegen op zeer gunstigen stand aan de Markt, hoek Sallandschestraat te Coevorden, waarin sedert jaren handel in wijnen en gedistilleerd is gevestigd. Het perceel is geheel kelderhol en zijn de kelders geheel ingericht voor bergplaats van wijnen en gedistilleerd. Het pand wordt bewoond door- en is eigendom van den heer J. Hoegen en Kinderen’.

Tienduizend gulden

Op 11 januari 1929 kon het Nieuwsblad van het Noorden melden dat de gemeente eigenaar van het pand was geworden. ‘De gemeente heeft aangekocht het perceel van de heer Hoegen, hoek Frieschestraat en Sallandschestraat voor 10010 gulden. De gemeente heeft zich op deze wijze in de gelegenheid gesteld, om den gevaarlijken hoek bij den Sallandschestraat veel ruimer te maken. Vermoedelijk zal het perceel, nadat die hoek er af genomen is, weer verkocht worden’.

September 1929 werd Hoegen te Coevorden, Markt 17, Slijterij en wijnhandel vermeld bij opheffingen Kamer van Koophandel. De gemeente had ruim tienduizend gulden betaald voor het pand van Hoegen. Waarschijnlijk had de gemeente het ook voor minder in handen kunnen krijgen; ware het niet dat er nog een gegadigde voor was en tijdens de verkoop bij palmslag via en stroman mee had geboden.

Twintigduizend gulden

Die andere liefhebber was Willem Jonker, schoenmaker in de Bentheimerstraat. Uiteindelijk kon Jonker een jaar later alsnog het hoekpand aan de Markt van de gemeente kopen. De gemeente stelde wel als voorwaarde dat het pand een aantal meters naar achteren zou worden geplaatst. Koop en verbouwing kostte Willem Jonker uiteindelijk 20000 gulden.

Zo verliet Jonker de Bentheimerstraat waar zijn familie al 80 jaar het schoenmakers vak had uitgeoefend en vestigde zich aan de Markt. In die tijd maakten ze nog zelf schoenen. De klant kon de leersoort uitzoeken en de vorm en daarna ging Jonker aan de slag en kon de klant na een dag of vier de schoenen komen ophalen. En dat allemaal voor rond de vier gulden. Maar door de industriële revolutie verdween langzaam maar zeker het oude ambacht en konden ook schoenen sneller en goedkoper geproduceerd worden in fabrieken. Daardoor kwam steeds meer de nadruk te liggen op in- en verkoop in plaats van zelf maken.

Jonker Schoenen is het oudste bedrijf in Coevorden en behoort tot de oudste bedrijven in Drenthe, alleen Hotel Wesseling in Dwingeloo bestaat langer.

In ‘Kiek Nou ‘s’ duikt Herman Woltersom in het heden én verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Elke aflevering gaat gepaard met een foto die toen én nu combineert. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl