Steenwijksmoer is verbolgen over zonneparken

Steenwijksmoer - De informatieavond van de Werkgroep Zonneparken Steenwijksmoer, die woensdagavond werd gehouden in dorpshuis De Schalm, is goed bezocht. Inwoners maken zich zorgen over de plannen voor zonneparken tussen de N34 en hun dorp.

De werkgroep bestaat uit bestuursleden van Plaatselijk Belang Steenwijksmoer en enkele betrokken inwoners.

Er werd duidelijk gemaakt, dat Steenwijksmoer in 30 procent van het streven van de gemeente naar duurzame energie op haar bordje krijgt. 'Veel te veel', zo luidde de conclusie. Inmiddels zijn 22 hectare aan het Dwarspad (De Watering) en 8 hectare aan de Nieuwe Dijk/Krimweg vergund door de gemeente. Daartegen heeft Steenwijksmoer nooit bezwaar aangetekend, omdat het dorp een bijdrage wil leveren aan het overstappen op duurzame energie. In het voorjaar verscheen het ontwerp ‘Beleidsregel zonneparken gemeente Coevorden’ met daarin een zoekgebied van nog eens circa 270 hectare rondom het dorp. Dat leidde tot het indienen van maar liefst 53 zienswijzen. Uiteindelijk haalde de gemeenteraad het zoekgebied van 270 hectare uit de beleidsnota.

Echter, de gemeente gaf aan nog eens 29 hectare aan zonneparken rondom Steenwijksmoer vergund gaat worden. Dit brengt het totale oppervlak van het zonnepark aan Dwarspad/Dreef op 51 hectare waardoor het het grootste zonnepark van Nederland wordt. 'Binnenkort', aldus voorzitter Nick Bosman van Plaatselijk Belang Steenwijksmoer, 'wordt binnenkort ruim 20 hectare aangevraagd, omdat dat terrein zo goed zou aansluiten op de andere locaties.' Dat is de vrees van de Steenwijkmoerders, want met dit uitgangspunt zouden ook andere locaties benut kunnen worden.

De inwoners van Steenwijksmoer zijn verbolgen en gaan zich via de werkgroep beraden op nadere stappen.

Herman Roozen uit Coevorden heeft in zijn strip 'Opa' in De Boerderij ook al aandacht besteed aan de zonneakker in Steenwijksmoer.