Soap biovergister dendert door: nieuwe vergunning nodig

Coevorden - De Raad van State heeft woensdagochtend bepaald dat de vergunning voor de mestvergister aan het Alte Picardiekanaal in Coevorden incompleet is. De vergunning stelt niet duidelijk hoeveel afval er jaarlijks verwerkt mag worden. De gemeente Coevorden moet daarom nieuwe regels gaan opstellen.

De vergunning die de Raad van State heeft vernietigd spreekt van maxima van 15.000 ton en 19.000 ton en dat is te onduidelijk.

Daarmee gaat de soap van de mestvergister door, ook omdat deze uitspraak niet aantoont wie er voor de vergister verantwoordelijk is: de provincie Drenthe of de gemeente Coevorden. Ook omwonenden schieten niet op met de uitspraak van vanochtend, omdat alle bezwaren van tafel zijn geveegd.

Het gemeentebestuur van Coevorden zal de vergunning dus moeten aanpassen en beperken tot wat is aangevraagd door het bedrijf aan het Alte Picardiekanaal. Andere onderdelen van de vergunning zijn volgens de Raad wel in orde. Ze bieden voldoende bescherming tegen overlast. Het bedrijf is zeer omstreden nadat eerder een calamiteit zorgde voor gezondheidsproblemen bij bewoners van de nabijgelegen woonwijk Klinkenvlier. Zij stapten eerst naar de rechtbank Noord-Nederland en vervolgens de Raad van State om de vergunning aan te vechten. Dat heeft enig effect gehad.

'Vergunning deugt niet'

Volgens de omwonenden deugt de vergunning niet, omdat die niet slaat op de feitelijke situatie bij het bedrijf. Zo laat de vergunning het houden van vee toe, terwijl er geen vee is en ook nooit is geweest. Ook zou de vergunning in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan. Maar de Raad constateert dat handelen in strijd met het bestemmingsplan niet aan de orde is bij deze vergunningprocedure.

Het gemeentebestuur zal moeten optreden als er inderdaad sprake is van strijd met het bestemmingsplan. Overigens heeft de Raad al in 2013 geoordeeld dat het aannemelijk was dat er vee op het bedrijf heeft rondgelopen. Daarvoor was vergunning verleend en de omstreden vergunning laat dit ook nog steeds toe.

De zaak loopt al jaren: in 2012 en 2013 waren er al diverse problemen rond deze biovergister toen die nog in handen was van een andere eigenaar. Zie hiervoor het dossier Biovergister Coevorden op deze site.