Gemeente gaat in gesprek met jeugd over armoede

Coevorden - De gemeenteraad van Coevorden heeft vanavond een motie aangenomen om kinderarmoede terug te dringen. Alleen de VVD was tegen, omdat die ook aandacht vroeg voor degenen die qua inkomen net boven de inkomensnorm van 120 procent zitten.

In de gemeente Coevorden leeft 10 procent van de huishoudens al zeker één jaar in armoede, waarvan 3 procent al langer dan vier jaar. Er zijn ongeveer 460 kinderen in een gezin met een bijstandsuitkering. De gemeente spant zich in met maatregelen, waaronder het kindpakket vanuit de Doe-Mee-Pas en het zomer- en winterpakket.

De motie zorgt ervoor, dat de gemeente actief in gesprek gaat met kinderen en jongeren. Zij kunnen zelf aangeven wat zij belangrijk vinden.

De VVD vindt het van belang om bij de bestrijding van armoede de groep werkende mensen aandacht te geven en niet te stoppen bij de bijstandsontvangers. ‘Juist de groep net boven de minima’, aldus Bernette Sieben, ‘wordt vergeten. De mensen die iedere dag naar hun werk gaan, alle lasten en heffingen betalen en onderaan de streep niets overhouden. Die groep die ‘nee’ tegen de kinderen moeten zeggen als ze op voetbal willen. De groep die buiten de voorzieningen als de Doe-Mee-Pas en kindpakketten vallen.’

Wethouder Joop Brink zei naar aanleiding van de woorden van de VVD dat de gemeente ook een vangnet is voor deze mensen.

In de algemene beschouwingen vroeg het PAC ook om aandacht voor die inwoners die werk hebben, ondernemer of agrariër zijn maar buiten ons gezichtsveld ternauwernood het hoofd boven water houden.