Bridgen om een gansje

Coevorden - Bridgeclub Coevorden e.o. houdt haar jaarlijkse Ganzenhoedster-Bridgedrive op vrijdag 9 november. Plaats van handeling is zaal De Loo aan de Looweg. De bridgedrive begint om 19.30 uur, deelnemers dienen om 19.00 uur aanwezig te zijn.

De deelnamekosten kunnen aan de zaal worden voldaan. De paren worden ingedeeld naar sterkte in drie lijnen: A, B en C. Er kunnen maximaal 54 personen meedoen, inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. Aanmelding, onder vermelding van speelsterkte en eventueel het NBB-nummer, kan bij J. de Beer, 0524-222328 of via mail: jdebeer41@gmail.com. Inschrijven kan tot 6 november of bij het bereiken van het maximumaantal paren.

In elke lijn is voor het winnende paar een gansje met een prijs in natura. Daarnaast zijn er nog diverse prijzen in elke lijn. Meer informatie staat op de website van de bridgeclub.