Centrummanager Mischa de Gier: 'We gaan de goede kant op'

Coevorden - Mischa de Gier is komende donderdag een jaar centrummanager. Hij noemt 2019 ’het jaar van de ingrepen.’

Hij is blij om te kunnen melden dat drie panden in het centrum weer worden gevuld. ‘Dat is het geval in de Sallandsestraat, de Friesestraat en op de Markt. Bovendien zijn er nog plannen voor twee tijdelijke concepten.’ Bij de gemeente is onlangs een aanvraag gedaan voor de wijziging van de bestemming aan de Markt 19 (waar eerder kapper Nijland was gevestigd) in een horecabestemming.

Subsidieregelingen

Mede door de inspanningen van De Gier zijn subsidieregelingen tot stand gekomen. Ondernemers en eigenaren van vastgoed in het centrum kunnen een beroep doen op subsidie voor bijvoorbeeld het verfraaien van de gevel, het veranderen van een winkel- in een woonfunctie en de opening van een nieuwe vestiging. ‘De eerste aanvragen’, aldus De Gier, ‘zijn inmiddels binnen. Een adviescommissie, bestaande uit mensen vanuit de gemeente en het centrummanagement, gaat ermee aan de slag en brengt advies uit.’

BIZ

Een ander plan is de invoering van de BIZ, de bedrijfsinvesteringszone. Die moet in de plaats komen van de reclamebelasting. Met dit fonds kunnen ondernemers activiteiten financieren en investeren in de leef- en werkomgeving. Een voorstel komt aan bod in de commissievergadering van dinsdag 30 oktober, waarna de gemeenteraad op dinsdag 6 november een besluit neemt. ‘Van 15 tot 30 november kunnen ondernemers stemmen over de invoering ervan’, vertelt Mischa de Gier. ‘Op 20 november is er overigens een bijeenkomst van de Rabo om ondernemers te inspireren. Onderwerpen zijn onder andere gastvrijheid en klantenbinding.’

Verder uitbouwen

De Gier is van mening, en velen met hem, dat het gegeven vestingstad verder moet worden uitgebouwd voor de toeristen en bezoekers. ‘Er zitten wel dingen in het vat en we hebben natuurlijk de Garnizoensdag al. Het is mooi om de geschiedenis tot leven te brengen. De re-enactmentgroep zou bijvoorbeeld elke zaterdag het kanon kunnen laten klinken. Om toeristen te interesseren streeft Mischa de Gier naar de plaatsing van een informatiezuil bij Center Parcs en denkt hij aan speciaal vervoer tussen het park en het centrum.

Het kernwinkelgebied moet compacter, dat is al enige tijd duidelijk. ‘Het kernwinkelgebied houdt in de Bentheimerstraat bij de Rijnsestraat op.’ De Sallandsestraat wordt een mix van wonen en werken. ‘Er is ruimte om de bestemming winkelen om te zetten in wonen’, zegt Mischa.

Auto's in het centrum

Er gingen de laatste tijd wat geluiden op om auto’s in delen van het centrum weer toe te staan. ‘Daarover wordt heel verschillend gedacht. We gaan daarom een enquête houden’, geeft De Gier aan. Een aandachtspunt is daarnaast het op doeltreffende wijze aangeven van parkeerplaatsen.

Voor de plannen in de binnenstad is 4,5 miljoen euro nodig, 1,5 miljoen komt vanuit de zogeheten retailagenda van de provincie, 1 miljoen vanuit de ondernemers en 2 miljoen vanuit de gemeente.

Mischa de Gier is positief: ‘We gaan de goede kant op en zo versterken we elkaar automatisch.’