Werkgroep wil meningen over grootste zonnepark van Nederland horen

Steenwijksmoer - Werkgroep Zonneparken Steenwijksmoer houdt woensdag 7 november vanaf 19.30 uur in dorpshuis De Schalm een avond om de inwoners van Steenwijksmoer en andere belangstellenden te informeren over de stand van zaken en de ontwikkelingen van de zonneparken rondom Steenwijksmoer.

De werkgroep bestaat uit bestuursleden van Plaatselijk Belang Steenwijksmoer en enkele betrokken inwoners.

De gemeente Coevorden heeft voornemens om aan de N34, aan de kant van Steenwijksmoer, vergunningen te verstrekken om zo het grootste zonnepark van Nederland te realiseren. 'Daarvan zijn', aldus de werkgroep al 22 hectare aan het Dwarspad en 8 hectare aan de Nieuwe Dijk onomkeerbaar vergund door de gemeente. Tegen deze 30 hectare heeft Steenwijksmoer nooit bezwaar aangetekend, juist omdat het dorp een bijdrage wil leveren aan het overstappen op duurzame energie. Afgelopen voorjaar werden de inwoners van Steenwijksmoer onaangenaam verrast door het ontwerp ‘Beleidsregel zonneparken gemeente Coevorden’. Hierin werd een zoekgebied aangeduid voor initiatieven van zonneparken van nog eens ca. 270 hectare rondom het dorp.'

Steenwijksmoer heeft toen door het massaal indienen van zienswijzen en gebruikmakend van het inspreekrecht tijdens de commissievergadering op 3 juli aangegeven dat ze met de 30 hectare aan zonneparken rondom Steenwijksmoer haar aandeel meer dan geleverd heeft.

'Het resultaat was dat het grote zoekgebied van 270 ha uit de beleidsnota is gehaald. Tegelijkertijd werd door de gemeente aangegeven dat er nog eens voor 29 hectare aan zonneparken rondom Steenwijksmoer vergund gaat worden. Dit brengt het totale oppervlak van het zonnepark aan Dwarspad/Dreef op 51 hectare waardoor het het grootste zonnepark van Nederland wordt.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 7 november wordt geïnventariseerd wat de inwoners ervan vinden en wordt gezamenlijk bekeken welke stappen ondernomen zullen worden.