Wildlands Backstage
Door Hanneke Wijshake

Het wordt stiller in de bossen

De balispreeuw (Leucopsar rothschildi) leeft in Wildlands in de overdekte jungle Rimbula. In het wild komt het deze Aziatische zangvogel alleen maar voor op het eiland Bali. Maar door de intensieve vogelhandel is de balispreeuw in het wild ernstig bedreigd.

En het is niet de enige zangvogel in Zuidoost-Azië waarmee het slecht gaat. In dit werelddeel zijn zangvogels enorm populair als huisdier of voor zangvogelwedstrijden. In het gebied leven 850 verschillende soorten vogels, waarvan er op dit moment 145 soorten (ernstig) bedreigd worden

Om uitsterven te voorkomen zijn de Europese dierentuinen in 2017 de Silent Forest campagne begonnen. Vooral voorlichting onder lokale bevolking en samenwerking met regionale overheden wordt hierbij gestimuleerd. De dierentuinen delen hun kennis, ervaring en onderzoeksresultaten met de fokprogramma’s van de verschillende vogelsoorten in Azië. Zo ook met het fokprogramma van de balispreeuw. Deze vogels worden opnieuw geïntroduceerd op Bali en daarom vliegen er gelukkig weer balispreeuwen in het wild!

Wildlands in Emmen vraagt ook aandacht voor deze Silent Forest campagne: namens het Wildlands Natuur- en Educatiefonds is er een financiële bijdrage gedaan aan het project dat zorgt voor de herintroductie van balispreeuwen.

Maar ook op het park zelf, kunnen bezoekers niet om de Silent Forest campagne heen: in de jungle staat een levensgrote vogelskooi en kunnen de gasten zich ook heel even een opgesloten zangvogel voelen. Wij vragen jullie dan ook om in de kooi te kruipen, een foto te maken en deze te delen op social media met de hashtags #silentforest #wildlands #birds #emmen