Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Drukkerij Van Herpe heeft een rijke geschiedenis

Aan de zuidkant van het gemeentehuis Hof van Coevorden zouden twee bestaande gevels worden geïntegreerd. De gevels van Drukkerij Van Herpe en van Bloemenhuis Avroli zouden zo, tot tevredenheid van veel Coevordenaren, worden behouden.

Maar een brand maakte op vrijdag 10 augustus 2007 een abrupt einde aan die gedachte. Rond half zes die dag kwam de melding bij brandweer en politie binnen. Ondanks dat de brandweer snel ter plekke was kwamen de vlammen toen al hoog boven het dak uit. Een deel van de Markt en het Kasteel werd door de politie afgesloten en rond half acht werd het sein brandmeester gegeven. Twee panden met een rijke historie gingen verloren.

Sloop

Een half jaar later kwam het nieuws dat de panden Kasteel 5 en 7 zouden worden gesloopt en niet worden geïntegreerd in het nieuwe gemeentehuis. Omdat de panden onherstelbare schade bij de brand hadden opgelopen, had de gemeente Coevorden een sloopvergunning voor beide panden aangevraagd. Het ontwerp van architect Thomas Rau waarin beide gevels zouden verwerkt worden bleef echter overeind want de Jugendstilgevels werden nagebouwd.

Achter de gevel van Kasteel 7 was sinds jaar en dag drukkerij Van Herpe gevestigd en werden de Coevorder Courant en Huis aan Huis uitgegeven. Drukkerij Van Herpe heeft een rijke geschiedenis. April 1890 namen Van Herpe en Ten Heuvel Boekhandel Schuuring over en, zo staat in de advertentie: “Zij bevelen hun boekdrukkerij, binderij en boekhandel, benevens hun zaak in behangselpapier in ieders gunst aan”.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant werd in 1902 een “Letterzetter tevens drukker, gevraagd ter Stoomdrukkerij der Coevorder Courant”. Ingezonden brieven werden ook in de Coevorder Courant geplaatst. Een bijdrage van een lezer begon in 1898 met “Mijnheer de Redacteur! Vergun mij een plaatsje in uw veelgelezen blad” en hij besloot met “U, mijnheer de redacteur, dankende voor de ruimte mij afgestaan”. Dat waren nog eens omgangsvormen.

Advertenties

Maar wat te denken van advertenties waarin personeel zich aanbood, zoals in 1891: “Er biedt zich aan, om terstond in dienst te treden, een R.K. bakkersknecht, van de beste getuigen voorzien” of deze uit 1893: “Twee Werkmeiden, 21 jaar, P.G., van de beste getuigen voorzien, bieden zich aan tegen November e.k. Brieven letter K, bureau Coevorder Courant”.

In 1909 werd in de gemeenteraad besloten om voor de tijd van een jaar de officiële raadsverslagen in de Coevorder Courant te plaatsen. Vijf jaar later werd er weer vergaderd over de openbaarmaking van de raadsvergaderingen. De voorzitter deelde mee dat de heer Van Herpe bereid was om voor 8 gulden een verslag van de raadvergadering te plaatsen direct na correctie. De kosten zouden 10 gulden bedragen als het verslag eerst na officiële goedkeuring door de raad geplaatst wordt. Na enige discussie staakten de stemmen, vier voor en vier tegen.

Uitgebreid

Uiteindelijk kwamen toch jaren achtereen de raadsverslagen in de Coevorder Courant en is er in al die jaren niet veel veranderd, want verslagen van de gemeenteraad komen nog steeds uitgebreid aan bod in de Coevorden huis aan huis.

In 1996 verhuisden de redactie en alle andere medewerkers van Kasteel 7 naar de Gansehof. Vastgelegd werd dat drukkerij en kranten binnen drie jaar zouden terugkeren in de nieuwbouw op die plek. Hoe anders is het gelopen.

In ‘Kiek Nou ‘s’ duikt Herman Woltersom in het heden én verleden van markante gebouwen in de gemeente Coevorden. Elke aflevering gaat gepaard met een foto die toen én nu combineert. Reacties: hwoltersom@hetnet.nl