Ondernemers en eigenaren van panden in centrum kunnen subsidie aanvragen

Coevorden - De mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor verbeteringen en veranderingen aan panden is opengesteld. Ondernemers en eigenaren van vastgoed in het centrum kunnen een beroep doen op subsidie.

Afhankelijk van de locatie en de eigen investering is maximaal 10.000 euro per initiatief beschikbaar. Er zijn mogelijkheden voor onder andere het verfraaien van de gevel, het veranderen van een winkel- in een woonfunctie en de opening van een nieuwe vestiging.

Allerlei projecten, samen met ondernemers, moeten zorgen voor meer gezelligheid en meer herkenbaarheid van de historie van de stad.

Onder de noemer ‘Bouwen aan Historie’ werken gemeente, Centrummanagement en Domesta samen aan een aantal projecten in de binnenstad. In het stationsgebied zijn op dit moment de grootste werkzaamheden gaande. Daarnaast zijn de Weeshuisweide, Markt & Haven, Sallandsestraat en het Bogasterrein in ontwikkeling.

Stationsgebied

Voor alle projecten is heel veel geld nodig. Het rijk, de provincie, gemeente én ondernemers dragen bij. Voor het stationsgebied benut de gemeente de zogenoemde RSP-gelden. Dit geld kwam beschikbaar toen de Zuiderzeelijn niet doorging. Dit geld moet worden besteed aan het spoor en daaraan gerelateerde zaken. Het totale budget daarvoor is 36 miljoen euro. Hiervan is circa 28,45 miljoen euro afkomstig van het rijk en de provincie Drenthe. De gemeente draagt zelf circa 7,55 miljoen euro bij, waarvoor al diverse jaren is gespaard. Van dit geld is de nieuwe spoorboog aangelegd en wordt de herinrichting van de stationsomgeving betaald.

Voor de plannen in de binnenstad is 4,5 miljoen euro nodig. Daarvan komt 1,5 miljoen komt vanuit de zogeheten retailagenda van de provincie, 1 miljoen vanuit de ondernemers in Coevorden en 2 miljoen vanuit de gemeente.

Op www.coevorden.nl/binnenstad staat meer informatie over de regeling. Op Facebook staat het nieuws over de ontwikkelingen in de binnenstad. Daarnaast staan artikelen over de centrumontwikkelingen in het dossier Herinrichting stationsgebied en singels en is informatie over het centrum te vinden in het dossier Centrumplannen Coevorden.