Meerderheid raad wil verruiming kinderpardon

Coevorden - De fracties van PvdA, BBC2014, D66, PAC en PPC dienden vanavond in de raadsvergadering een motie in over het zogenoemde kinderpardon. Deze motie is aangenomen.

‘Ook in de gemeente Coevorden verblijven gezinnen met kinderen die een afwijzing in het kader van het kinderpardon hebben gekregen. De fracties willen aansluiten bij de andere ‘kinderpardongemeenten’. De bedoeling van de motie is om in een brief aan de staatssecretaris van justitie en veiligheid aan te dringen op een oplossing en het bewerkstelligen van een verkorting van de proceduretijd.

'Niet als breekijzer gebruiken'

‘Je kunt kinderen niet schadevrij uitzetten na jaren in Nederland te hebben gewoond’, aldus Jan Hooge van BBC2014. Alle sprekers van de vijf fracties wezen erop, dat de procedures korter moeten. Lars Hoedemaker (D66): ‘Ouders moeten bij lange procedures de kinderen niet als breekijzer gebruiken. Een kind mag nooit de dupe worden.’

Landelijke politiek

Het gaat ook VVD en CDA aan het hart, dat kinderen in een vervelende situaties verkeren, maar vindt het een zaak van de landelijke politiek.

Margriet Fissering van de VVD was het met voorgaande sprekers eens, dat de procedures korter moeten. ‘Toch gaat deze motie ons te ver. We moeten elk geval apart behandelen en niet in één keer een beslissing nemen.’

Net als Fissering vindt Gertjan Zuur (CDA) dat het hier gaat om landelijke politiek. ‘Moeten kinderen tegen hun ouders worden beschermd?’ en ‘Wanneer zijn kinderen hier geworteld?’ Hij wees erop, dat we niet alle feiten kennen. ‘Het is aan de Tweede Kamer om waar nodig de regelgeving tegen het licht te houden.’ Het gaat Zuur niet alleen om de kinderen uit de gemeente Coevorden, maar alle kinderen.