Natuurspeelplaats Stidalschool is feestelijk geopend

Dalerveen - De natuurspeelplaats bij de Stidalschool is vanavond officieel geopend. Wethouder Jan Zwiers verrichtte de officiële opening onder het toeziend oog van vele belangstellenden.

Locatieleider Roely Rijkens heette de aanwezigen van harte welkom. Zij liet weten, dat de natuurspeelplaats bestemd is voor het hele dorp. Er komt nog een jeu de boulesbaan bij.

Directeur Gerjo Stegeman zei, dat het voor kinderen mooi is om hier op school te zitten. ‘Leren doe je ook buiten in de natuur, er is een moestuin en kinderen kunnen huttenbouwen. Hier is dus beweegruimte genoeg.’

Wethouder Jan Zwiers bedankte de leerlingen voor hun originele uitnodiging in de vorm van een filmpje van de kinderen. Hij liet daarop weten graag te komen, eveneens door middel van een filmpje.

Daarna was het tijd voor de officiële opening en werd een rondgang door de tuin gemaakt. Begin dit jaar werd afscheid genomen van toenmalig directeur Peter Drent. Hij werd verrast met een eigen bankje in de tuin, waarop zijn naam prijkt. De kinderen verzorgden her en der korte optredens. Niet alleen de tuin kon worden bekeken, ook de school was geopend. Er was gezorgd voor koffie, ijs en er was muziek.

De school kan rekenen op brede steun uit de gemeenschap. Dat was ook het geval bij de totstandkoming van de speelplaats. De contactgroep Dalerveen-Stieltjeskanaal, de ouderraad, inwoners van het dorp en bedrijven uit het dorp staken de helpende hand toe. Gedurende het afgelopen halfjaar is volop geklust.s. Groot, klein, oud of jong iedereen is betrokken en voor iedereen is er wel wat te doen. Dat laatste geldt niet alleen voor de opening, maar ook op andere momenten.