Historische dag staat in teken van 'Opstand'

Coevorden - Jaarlijks houdt Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Covorden een historische dag. Het thema is ditmaal ‘Opstand’. De bijeenkomst op zaterdag 6 oktober wordt gehouden in het Hervormd Ontmoetingscentrum aan de Kromme Elleboog in Coevorden.

Vanaf circa 10.30 uur vertelt Henk Kamphuis over het leven van overste Wilhelm Stähle. Als tegenstander van het naziregime sprak Stähle in het Coevorder café Duinkerken vlak voor kerst 1943 met vertegenwoordigers van het Nederlandse verzet over hoe te handelen als een aanslag op Hitler zou slagen. De aanslag mislukte. Stähle werd gearresteerd en kreeg een celstraf. Hij werd in 1945 vermoord.

Na een korte wandeling begint het middagprogramma om 13.30 uur met een lezing van Vilan van de Loo over generaal Van Heutsz. De neerlandica is bezig met een biografie over Van Heutsz, die in 2020 uitkomt.

Oproep

In verband hiermee doet zij een oproep. Als er nog mensen zijn die zich iets herinneren over de onthulling van het borstbeeld , dan zou zij daar graag mee in contact komen. Het monument is op 8 juli 1933 onthuld door Prins Hendrik. Het beeld stond toen voor het Kasteel. In 2009 is het beeld verplaatst naar de haven, waar nu de George Vancouverbrug ligt.

Meldingen zijn welkom via mail, secretariaat@historischcoevorden.nl, telefonisch (0524-524944) of via post (Van Heutszsingel 84, 7741 EW Coevorden).

Toen al hadden sommigen weerstand tegen het monument. Bij burgemeester en wethouders kwam in oktober 1932 een verzoek binnen van de OSP, de Onafhankelijke Socialistische Partij afdeling Coevorden, om geen medewerking te verlenen tot het plaatsen van een standbeeld van generaal Van Heutsz. Dat verzoek is dus niet ingewilligd. Op 8 juli 1933 hing de vlag uit op alle openbare gebouwen en ook bij veel particulieren wapperde de nationale driekleur.

Vilan van de Loo heeft inmiddels ruim twintig boeken geschreven. Haar eerste boek was ‘Toekomst door traditie, 125 jaar Tesselschade-Arbeid Adelt’ in 1996. Haar boeken gaan vooral over geschiedenis en literatuur. Daarnaast verzorgt zij talkshows en geeft lezingen.