Cadeau luidt officiële opening Garnizoensdagen in

Coevorden - In het kader van de Garnizoensdagen overhandigde initiatiefnemer Herman Woltersom vrijdagmiddag een cadeau aan burgemeester Bert Bouwmeester. Dat vond plaats op de Weeshuisweide in aanwezigheid van een peloton van 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel Regiment Van Heutsz.

Daarmee is de eerste aanzet gegeven voor de tweede editie van de Garnizoensdagen Coevorden. Ten tijde van het NAVO-depot in Coevorden was het gebruikelijk, dat bij officiële bezoeken een cadeau werd aangeboden. Dat ging om een houten klomp in de vorm van een tank. Hetzelfde cadeau mocht de burgemeester vanmiddag in ontvangst nemen.

Achtergrond

Van september 1985 tot 31 december 1999 was in Coevorden, naast het NAVO-depot ook Head Quarters Combat Equipment Battalion Northwest (HQ CEBNW) gevestigd. Onder CEBNW vielen de vijf NAVO opslagplaatsen in Nederland waar Amerikaans legermateriaal lag opgeslagen. In Coevorden woonden in die periode zo’n zeventig Amerikaanse gezinnen. De Amerikaanse militairen en burgers waren werkzaam op de opslagplaatsen in Coevorden, Ter Apel, Vriezenveen en op HQ CEBNW. Coevorden had in die tijd de Coevorden American School (CAS) en een Community Center met onder andere een shoppette, gym, library en religious office.

Ambassadeur Kirk Terry Dornbush was van 1994 tot 1998 Amerikaans ambassadeur in Den Haag. Uiteraard bezocht hij tijdens zijn kennismakingronde in 1994 ook HQ CEBNW. Vele bezoeken volgden aan Battalion HQ, de CAS, het Community Center en de gemeente Coevorden. Het was gebruikelijk dat hij daarbij een bezoek bracht aan toenmalig burgemeester Bert Spahr van der Hoek.

Zodoende werden contacten gelegd tussen de gemeente Coevorden en de US Ambassade. Mede door de contacten die Dornbush met diverse Amerikaanse bedrijven had, hebben in die jaren IAMS en ENS Coevorden als vestigingsplaats gekozen. Bij het afscheid van Ambassadeur Dornbush werd hem in het Community Center aan de Krimweg door Battalion Commandant LTC Mann het genoemde cadeau aangeboden namens de Coevorden American Community.

Van 1989 tot 2003 was Herman Woltersom, initiatiefnemer en bestuurslid van de Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden) Public Affairs Officer/Patient Liaison Officer bij HQ CEBNW. In die hoedanigheid was hij, samen met voormalig Master Sergeant van het Amerikaanse leger Charles Ruffolo, nauw betrokken bij de bezoeken van Dornbush aan Coevorden en van Spahr van der Hoek aan de Amerikaanse Ambassade in Den Haag. Na zijn afscheid als ambassadeur in 1998 heeft Dornbush nog jaren in Amsterdam gewoond. Enkele jaren geleden, bij zijn vertrek naar Amerika, gaf Charles Ruffolo het cadeau terug met de vraag om het aan de gemeente Coevorden aan te bieden.

Officiële opening Garnizoensdagen

Vrijdagmiddag werden reeds de eerste kampementen opgebouwd op de Weeshuisweide. Vrijdagavond was de officiële opening van de Garnizoensdagen. Voorzitter Folkert Sinnema van Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden hield een toespraak, waarna dr. Vilan van de Loo een lezing verzorgd over 'De vader van Van Heutsz’. Het werd rond acht uur een knallende opening met een kanonschot door de burgemeester en Folkert Sinnema.

Programma zaterdag

Wethouder Jeroen Huizing opent het evenement voor het publiek zaterdag om 9.30 uur met een kanonschot op de Weeshuisweide. Die dag zijn er allerlei demonstraties op de Weeshuisweide. Het programma, dat zich afspeelt in het hele centrum, ziet er als volgt uit:

9.00-10.00 uur Exercitie Peleton Bourtange; 10.00-11.00 uur Schutterij Den Bosch; 11.00-12.00 uur Regiment Van Heutsz; 12.00-13.00 uur Uelsen; 13.00-14.00 uur Saluutbatterij Atkins; 14.00-15.00 uur Bataafsche Gewapende Burgermacht; 14.00-15.00 uur Regiment Van Heutsz; 14.30-15.30 uur, optredens Reünie-Orkest Artillerie; 15.30 uur, prijsuitreiking van de wedstrijd kanonnen knutselen voor kinderen; 15.00-16.00 uur Saluutbatterij Amsterdam

Er zijn allerlei activiteiten op de Markt, er zijn patrouilles door het centrum en gezorgd is voor kinderactiviteiten en oude ambachten. Optredens zijn er van Die Luyden van ’t Hooge Veene en de Leydse Kluchtencompagnie.

Van 16.30 tot 17.30 uur is de daverende afsluiting op de Weeshuisweide met alle deelnemende re-enactmentgroepen, Regiment Van Heutsz, Reünie Orkest Artillerie en het Coevorder Mannenkoor op de
Weeshuisweide.

Voor meer informatie www.garnizoensdagcoevorden.nl en Facebook.