Garnizoensdagen groeien gestaag

Coevorden - Na het succes van de eerste Garnizoensdag van vorig jaar staat de tweede editie op het programma op zaterdag 25 augustus. De activiteiten worden ditmaal uitgebreid met een programma op vrijdagavond 24 augustus. Initiatiefnemer van dit bijzondere evenement is Herman Woltersom.

Hij weet zich bij de organisatie gesteund door een bestuur, dat naast hem bestaat uit voorzitter Folkert Sinnema, Marina Grootjans, Birgit Romani en Krijn Platvoet. Woltersom en Sinnema ontvouwen de plannen voor het spektakel, dat zich richt op de roemruchte jaren 1592-1854. Vorig jaar was een groot succes en dat zal dit jaar zeker niet minder zijn gezien de enorme hoeveelheid activiteiten.

Start op vrijdag

De start van de Garnizoensdag is de avond ervoor in Het Arsenaal met een lezing door Vilan van de Loo, neerlandica. Zij werkt aan een biografie over Van Heutsz. Het thema van haar lezing is ‘De vader van Van Heutsz.’ Deze lezing duurt van 19.00 tot 19.30 uur. Daarna is er een nazit en klinkt een kanonschot. Daarvoor zorgen burgemeester Bert Bouwmeester en voorzitter Folkert Sinnema van de Garnizoensdagen.

Vrijdag komen diverse groepen al hun kampementen inrichten, zodat er die dag volop bedrijvigheid is. Het regiment Van Heutsz slaat de kampen op op het parkeerterrein aan de Weeshuisweide.

Programma zaterdag

Op zaterdag geeft wethouder Jeroen Huizing om 9.30 uur letterlijk het startschot met een kanon bij het Kasteel.

Daarna barsten de vele activiteiten los met medewerking van vele partijen. Daarin komen het dagelijks leven, muziek, eten en drinken en veldslagen tot leven op de Markt en op de Weeshuisweide. Er worden tal van kampementen ingericht, elk uur klinken kanonschoten en er zijn patrouilles door het centrum. In de kampementen is het leven van weleer te bekijken en kunnen bezoekers actief meedoen. Daarnaast wordt een veldslag nagebootst. Bovendien worden Garnizoenswandelingen gehouden door het centrum.

Aanwezig zijn het Exercitiepeloton Bourtange, Saluutbatterij Atkins, Saluutbatterij Amsterdam, de Halve Compagnie Artillerie der Dienstdoende Schutterij van ‘s-Hertogenbosch, het Regiment Van Heutsz, De Luyden van ‘t Hooge Veen, de Historische IV Kompanie Uelsen en De Vestingschutters uit Coevorden.

Coevorder groep

De Vestingschutters Coevorden is het resultaat van een oproep tijdens de Garnizoensdag van vorig jaar. Deze enthousiaste vertegenwoordigers laten zich zien in Napoleontische stijl. Er wordt druk geoefend in Bourtange om zo toe te groeien naar een volwaardige re-enactmentgroep. ‘Daarvoor’, aldus Herman Woltersom, ‘moet nog wel geld komen, want er moeten materialen worden aangeschaft. Een eigen kanon zou mooi zijn. We denken daarbij aan 15.000 euro.’

Kinderactiviteiten

Kinderen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten, zoals een kanonnenwedstrijd van Stedelijk Museum Coevorden. De wedstrijd is inmiddels al begonnen. Kinderen kunnen aan de slag om met afval- en knutselmateriaal een kanon te maken. Het kanon mag maximaal 40 x 40 x 40 cm groot zijn. Kanonnen kunnen tot 25 augustus 13.00 uur worden ingeleverd bij de balie van Het Arsenaal. Daar liggen briefjes klaar waarop de kinderen hun gegevens kunnen invullen. Aan het einde van de dag worden drie winnaars bekendgemaakt.

De kinderen kunnen op zaterdag 25 augustus schildjes maken en meedoen aan een exercitieles. Er zijn oude spelen en de kinderen kunnen meelopen met patrouilles.

Slot

Net als vorig jaar besluit het Reünie-Orkest de Garnizoensdag met de Ouverture 1812 van Tsjaikovski en komen alle deelnemers tezamen op de Weeshuisweide. Ook het Coevorder Mannenkoor levert een aandeel aan het programma.

Opmaat naar 2022

Elk jaar, zo is de bedoeling, worden de Garnizoensdagen uitgebreid als opmaat naar 2022. Dan is het 350 jaar geleden dat Coevorden werd ontzet. ‘Dan denken we’, aldus Woltersom, ‘aan een lang weekend vol activiteiten.’ Folkert vult aan: ’We hebben een enthousiast bestuur, dat vele nieuwe ideeën heeft.’

Ondersteuning

Voor de organisatie van deze dagen is het bestuur geruime tijd bezig. ‘We hebben al vroeg groepen vastgelegd’, vertelt Sinnema. ‘en we hebben overleg met vele partijen, zoals De Brede Overleggroep Kleine Dorpen, het Geopark, Marketing Drenthe, het recreatieschap, de provincie Drenthe en uiteraard de gemeente Coevorden. We willen al deze partijen bijeenbrengen in de aanloop naar 2022.’

Culturele hoofdstad

‘We zijn allemaal enthousiast om veel te doen. Het gaat overigens niet alleen om geld, maar ook om ondersteuning. Van de gemeente kregen we een subsidie van 10.000 euro.’ Het streven is erop gericht om Coevorden in 2022 culturele hoofdstad van Drenthe te laten zijn. Daarvoor is ook de medewerking van de provincie uiteraard nodig.

Andere partijen

Ook andere partijen zijn betrokken bij het evenement, zoals ToReCo, de Historische Vereniging en tal van ondernemers. Natuurlijk spelen ook de Miss en Mini-Miss Ganzenhoedster en de Mini-Mister Ganzenhoeder een rol bij de activiteiten.

Voor meer informatie www.garnizoensdagcoevorden.nl en Facebook.