Gemeente verleent vergunning voor Kasteel 4

Coevorden - De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de renovatie en het herontwikkelen van het pand aan het Kasteel 4. In het voormalige postkantoor, in bezit van projectontwikkelaar Peter van Dijk, komen vijf appartementen.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen van 9 augustus tot en met 19 november ter inzage tijdens de openingsuren van Hof van Coevorden.Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep instellen bij de rechtbank. De plannen zijn ook in te zien via de website Ruimtelijke Plannen.

De plannen voor het pand zijn in maart gepresenteerd.

 

Zie voor meer informatie ook het dossier Centrumplannen Coevorden op deze site.